Vi hjælper over 125.000 mennesker i det sydlige Kaukasus

Siden 2010 har vi med støtte fra ECHO hjulpet befolkningen i det sydlige Kaukasus med katastrofeforebyggelse.

Sårbarhed over for naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er stor i det bjergrige sydlige Kaukasus, da området er udsat for jordskælv, jordskred, oversvømmelser, mudderskred og haglstorme. Manglen på et tilstrækkeligt katastrofeberedskab øger befolkningens sårbarhed over for naturkatastrofer.  Røde Kors arbejder derfor med katastrofeforebyggelse i området ved at styrke viden og responskapacitet i 51 lokalsamfund i Armenien og Georgien. Målet er at reducere sårbarheden over for naturkatastrofer for flere end 125.000 mennesker.

Undervisningt og forberedelse 

Programmet bygger videre på Røde Kors’ tidligere arbejde i området, hvor vi bl.a. etablerede beredskabsgrupper i lokalsamfundene. Denne fase af programmet skal styrke  beredskabsgrupperne ved at rekruttere og træne flere frivillige og styrke gruppernes samarbejde med lokale myndigheder.  Programmet inkluderer også udviklingen og institutionaliseringen af beredskabsplaner og varslingssystemer for lokalsamfundene. Derudover undervises næsten 50.000 skoleelever på 266 skoler i katastrofeforebyggelse og klimaforandringer. Eleverne laver efterfølgende jordskælvssikring af eget hjem sammen med deres familier. På skolerne gennemfører lærere og elever simulationsøvelser sammen med Røde Kors medarbejdere og frivillige og lokale myndigheder. Her øver man, hvad der sker og hvad man skal gøre i tilfælde af en naturkatastrofe.

Lokalsamfundene redder liv

Gennem programmet bliver lokalsamfundene rustet til at mindske naturkatastrofernes  konsekvenser. Med viden og forberedelse kan lokalsamfundene tilpasse sig de lokale risici og sårbarheder og bedre stå imod, når naturkatastrofen rammer. Det redder liv.

Programmet gennemføres med støtte fra EU og i samarbejde med Det internationale Røde Kors Forbund og Islandsk og Østrigsk Røde Kors.

Katastrofeberedskab i det sydlige Kaukasus

Røde Kors i Danmark støtter projekter, der forebygger katastrofer i det sydlige Kaukasus i samarbejde med andre nationale Røde Kors selskaber. Formålet er at opbygge en mere modstandsdygtig befolkning, når katastroferne rammer. Få et overblik over Røde Kors Bevægelsens støtte til katastrofeforebyggende projekter i det sydlige Kaukasus.

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse.

Besøg ECHO´s hjemmeside

ECHO logo