Vi hjælper i det krigshærgede Yemen

Yemen er et af den arabiske verdens fattigste lande, og landet står over for enorme humanitære udfordringer. I samarbejde med EU arbejder vi derfor for at sikre befolkningens basale behov gennem sundhedsydelser og forbedret adgang til vand og sanitet. Vi arbejder også for langsigtet, bæredygtig udvikling gennem at styrke lokalsamfunds modstandsdygtighed og viden, samt skabe partnerskab mellem lokalsamfund og lokale myndigheder.

Formålet med vores indsats i Yemen

Selv før borgerkrigen brød ud i 2015, var Yemen et af de fattigste lande i den arabiske verden, og landet er rangeret som nr. 168 ud af 188 på FNs udviklingsindeks. Situationen er blevet forværret af borgerkrigen, og i dag har over 18 millioner mennesker behov for nødhjælp. Derfor arbejder Røde Kors i Danmark sammen med Røde Halvmåne i Yemen for at bidrage til øget adgang til sundhedsydelser, for at reducere fattigdom og for at skabe bæredygtig udvikling i landet, gennem at styrke lokalsamfunds modstandsdygtighed og støtte lokale myndigheder i at bedre kunne yde basale tjenester til befolkningen.

Vi har pt. 2 EU-støttede projekter i Yemen:

Partnerskab for udvikling af lokalsamfund

I det første projekt arbejder vi i Rayma-området i Yemen, hvor befolkningen er sårbar over for naturkatastrofer, mangel på vand, sygdomme, fejlernæring, manglende viden om prævention og sundhed samt arbejdsløshed. Målgruppen for vores indsats er 16.000 kvinder, mænd, unge og børn, som bor i afsidesliggende og isolerede lokalsamfund i Rayma.

For at sikre at sårbare grupper i dette distrikt får opfyldt basale behov på kort sigt, oplærer vi traditionelle jordmødre og hjælper med at identificere fejlernæring samt giver medicinsk udstyr til de lokale sundhedsklinikker. Projektet indeholder også indsatser for at forbedre adgangen til vand og forbedrede sanitære forhold, bl.a. ved at bygge og restaurere vandpumper og latriner. Vi opretter lokale komiteer, som fokuserer på sundhed, vand og sanitære forhold, og som vil følge op på konstruktionen og vedligeholdelsen af lokale vand- og sanitærsystemer og sikre lokalt ejerskab til projektet.

C-SHARE

I samarbejde med EUs udviklingsafdeling DEVCO indledte Røde Kors i Danmark i sommeren 2017 et nyt stort projekt i Yemen. Projektet har til formål at forbedre adgangen til sundheds- og psykosociale ydelser, samt kvaliteten af dem, for fattige og sårbare grupper i 19 byer i den sydvestlige del af landet.

I løbet af projektets 3-årige levetid vil omkring 125.000 mennesker få direkte støtte fra projektet, mens op i mod 500.000 mennesker forventes at drage enten direkte eller indirekte nytte af projektets aktiviteter. Vi  genopbygger og opgraderer lokale sundhedsklinikker, træne sundhedspersonale og frivillige i de 19 byer og udvikler kapaciteten i det lokale Røde Kors selskab. Alt dette med henblik på at skabe en mere tryg tilværelse for de allermest sårbare mennesker i et af verdens fattigste og mindst udviklede lande. 

Samarbejde med lokale og nationale myndigheder og lokalt ejerskab

Som en del af begge projekter rekrutterer vi også flere frivillige til Røde Halvmåne i Yemen. De frivillige bliver lokale ressourcepersoner i deres lokalsamfund og bidrager til øget viden om sundhed, førstehjælp og ernæring. Vi vil også træne ansatte og frivillige i Yemens Røde Halvmåne i projektstyring, konflikthåndtering og forhandling. 

DEVCO

Europakommissionens departement for internationalt samarbejde og udvikling.

Besøg DEVCO´s hjemmeside

DEVCO logoFunded by the European Union