Vi hjælper i det krigsplagede Yemen

Yemen er et af den arabiske verdens fattigste lande og står for øjeblikket overfor enorme humanitære udfordringer. I samarbejde med EU arbejder vi derfor for at sikre befolkningens basale behov gennem sundhedsydelser og forbedring af adgang til vand-og sanitet. Vi arbejder også for langsigtet, bæredygtig udvikling gennem at styrke lokalsamfunds modstandsdygtighed og viden, samt skabe partnerskab mellem lokalsamfund og lokale myndigheder.Yemen Indsats Røde Kors

Formålet med vores indsats i Yemen

Selv før borgerkrigen brød ud i 2015 var Yemen et af de fattigste lande i den arabiske verden, og landet er rangeret som nr. 168 ud af 188 på FNs udviklingsindeks. Situationen er blevet forværret af borgerkrigen, og i dag har over 18 millioner mennesker behov for nødhjælp. Derfor arbejder Røde Kors i Danmark sammen med Yemen Røde Halvmåne for at bidrage til øget adgang til sundhedsydelser, fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling i landet, gennem at styrke lokalsamfunds modstandsdygtighed og støtte lokale myndigheder i at bedre kunne yde basale tjenester til befolkningen.

Vi har pt. 2 EU-støttede projekter i Yemen:

Partnerskab for udvikling af lokalsamfund

I det første projekt arbejder vi i Rayma-governatet i Yemen, hvor befolkningen er sårbar overfor naturkatastrofer, mangel på vand, sygdomme, fejlernæring, manglende kundskab om reproduktiv sundhed og arbejdsledighed. Målgruppen for vores indsats er 16.000 kvinder, mænd, unge og børn som bor i afsidesliggende og isolerede lokalsamfund i Rayma-governatet.

For at sikre at sårbare grupper i dette distrikt får opfyldt sine basale behov på kort sigt støtter vi sundhedsydelser, bl.a. ved at oplære traditionelle jordmødre, give teknisk støtte så tilfælde af fejlernæring kan identificeres og henvises og give medicinsk udstyr til de lokale sundhedsklinikker. Projektet indeholder også indsatser for at forbedre adgangen til vand og forbedrede sanitære forhold, bl.a. ved at bygge og restaurere vandpumper og latriner. Derudover oprettes der lokale komiteer som fokuserer på sundhed, vand og sanitære forhold som vil følge op på konstruktionen og vedligeholdelsen af lokale vand- og sanitærsystemer og dermed sikrer lokalt ejerskab til projektet.

C-SHARE

I samarbejde med EUs udviklingsafdeling DEVCO indledte Røde Kors i Danmark i sommeren 2017 et nyt stort projekt i Yemen. Projektet har til formål at forbedre adgangen til sundheds- og psykosociale ydelser, samt kvaliteten heraf, for fattige og sårbare grupper i 19 byer i den sydvestlige del af landet.

I løbet af projektets 3-årige levetid vil omkring 125.000 mennesker have fået direkte støtte fra projektet, mens op i mod 500.000 mennesker forventes at drage enten direkte eller indirekte nytte af projektets aktiviteter. Vi vil i projektet blandt andet genopbygge og opgradere lokale sundhedsklinikker, træne sundhedspersonale og frivillige i de 19 byer, samt udvikle kapaciteten i Yemen Røde Kors. Alt dette med henblik på at skabe en mere tryg tilværelse for de allermest sårbare mennesker i et af verdens fattigste og mindst udviklede lande. 

Samarbejde med lokale og nationale myndigheder og lokalt ejerskab

Som en del af begge projekter rekrutterer vi også flere frivillige til Yemen Røde Halvmåne, som vil blive lokale ressourcepersoner i deres lokalsamfund og bidrage til øget viden omkring sundhed, førstehjælp og ernæring. Vi vil også træne Yemen Røde Halvmåne ansatte og frivillige i projektstyring, konflikthåndtering og forhandling.