Røde Kors sætter ensomhed på den politiske dagsorden i samarbejde med Ældre Sagen og 90 andre organisationer

Corona-pandemien og samfundets nedlukning har sat fællesskaber og relationer under pres og skabt ensomhedskurver i højder, vi aldrig før har set. Men ensomhed er ikke kun et corona-anliggende, og ensomheden vil stadig være massivt til stede, når den sidste vaccine er givet.

Røde Kors logo      Ældresagen logo

Alt for mange mennesker i Danmark føler sig ensomme. Lige nu oplever 380.000 voksne og 20.000 børn svær ensomhed, og tallet er stigende. Konsekvenserne af ensomhed er store – både for det enkelte menneske og for samfundsøkonomien.

Derfor kommer Røde Kors og en lang række organisationer med en klar opfordring til Christiansborg: I skal handle nu. Vi står overfor en trussel for vores velfærdssamfund, og vi er alle nødt til at handle på ensomhed, som den store samfunds- og folkesundhedsudfordring, den reelt er.

Med afsæt i erfaringer fra udlandet, viden og perspektiver fra en lang række organisationer på tværs af sektorer og fagområder, har vi lavet oplægget ’Sammen mod ensomhed’. Et oplæg, der giver konkret inspiration til, hvordan vi som samfund kan nedbringe ensomheden gennem en national strategi mod ensomhed – sammen.

Læs oplægget her

Læs pixi-udgaven af oplæget her 

Læs mere om Røde Kors' arbejde mod ensomhed her 

Hvem står bag ”Sammen mod ensomhed”?

Inspirationsoplægget ’Sammen mod ensomhed’ er blevet til i en dialog mellem 27 organisationer på tværs af sektorer og fagområder i foråret 2021, faciliteret af Røde Kors og Ældre Sagen.  

90 organisationer har skrevet under på oplægget. Organisationerne er:

 • Albertslund Kommune
 • Allerød Kommune
 • Alzheimerforeningen
 • AOF Center Odense
 • Bedre Psykiatri
 • BL
 • Boblberg
 • Bornholms Regionskommune
 • Børns Vilkår
 • Caritas Danmark
 • Center for Digital Pædagogik
 • Center for Mental Sundhed, Odense
 • Codan
 • Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
 • Danske Døves Landsforbund
 • Dansk Erhverv
 • Danske Erhvervsskoler og Gymnasier
 • Dansk Folkehjælp
 • Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Danske Fysioterapeuter
 • Danske Gymnasier
 • Danske Handicaporganisationer
 • Danske Patienter
 • Danske Regioner
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Danske Studerendes Fællesråd 
 • Danske Ældreråd
 • Demenskoordinatorer DK
 • DGI
 • DIF
 • DRYS IND
 • DSR
 • DUF
 • Eden Danmark
 • Elderlearn
 • Ergoterapeutforeningen
 • FOA
 • Fonden Ensomme Gamles Værn
 • Fonden for Socialt Ansvar
 • Forbundet Kultur og Information
 • Foreningen af Folkehøjskoler
 • Foreningen Ligeværd
 • Forum for Mænds Sundhed
 • Forælder Fonden
 • Friskolernes Hus/Dansk Friskoleforening
 • Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark 
 • Frivilligrådet
 • GF Fonden
 • Guldborgssund Kommune
 • Headspace/Det Sociale Netværk 
 • Historiefortæller, Jens Peter Madsen 
 • Hjerteforeningen 
 • Høreforeningen
 • Jysk Børneforsorg/Fredehjem
 • Jyske Bank
 • Kalundborg Kommune
 • KFUM’s Sociale Arbejde
 • KFUM Spejderne i Danmark
 • Kirkens Korshær
 • Kræftens Bekæmpelse
 • LGBT+ Danmark
 • LOS
 • Læseforeningen
 • March mod ensomhed
 • Mødrehjælpen
 • Nyborg Kommune
 • PLO
 • Red Barnet Ungdom
 • Red BArnet
 • Røde Kors
 • Rødovre Kommune
 • Rådet for Socialt Udsatte
 • Samvirkende menighedsplejer
 • Selveje Danmark
 • Silkeborg Kommune
 • SIND
 • Socialpædagogernes Landsforbund
 • Startlinjen
 • Storybox
 • SUFO
 • TRUE
 • TUBA
 • UlykkesPatientForeningen
 • Ungdommens Røde Kors
 • Vejle Kommune
 • Ventilen
 • WeShelter
 • Ældre Sagen
 • Aarhus Kommune
 • AART