Historien

Helt fra starten har Røde Kors været til stede i midten af verdens brændpunkter. Slaget ved Dybbøl i 1864, pleje af krigsfanger under 1. verdenskrig, De Hvide Busser, Jutlandia, Tsunamien og Haiti er blot et par nedslag i historien som – afhængigt af din alder – vil skabe billeder og genkendelse.32A4300016
 
 

Grundstenen til verdens største humanitære organisation var en ganske enkel idé. Siden har Røde Kors udviklet sig og er vokset i størrelse og betydning – men ideen er den samme.

Slaget ved Solferino

Den schweiziske forretningsmand Henry Dunant kom i 1859 gennem byen Solferino i det nordlige Italien. Her var 40.000 soldater kort forinden blevet dræbt eller såret ved et slag mellem franske og østrigske tropper. Mange lå stadig hjælpeløse og sårede på slagmarken.

Dunant samlede et hold frivillige førstehjælpere, som forbandt de sårede og trøstede de døende - helt uden at skele til, hvilken lejr i krigen de faldne tilhørte. Bagefter udviklede han idéen om en international, neutral organisation, baseret på frivillighed, som kunne hjælpe syge og sårede soldater uanset deres etniske tilhørsforhold, religion, nationalitet eller politiske ståsted.

Røde Kors på dansk jord

Henry Dunant fik samlet en gruppe mennesker, som i 1863 stiftede det, der senere skulle blive til Den internationale Røde Kors Komité (ICRC). Den første krig, hvor Røde Kors var aktiv var faktisk i den danske- tyske krig i 1864. I de følgende år blev der dannet Røde Kors-selskaber i flere lande, og i dag er Røde Kors til stede i 190 lande.

I Danmark blev Foreningen af syge og såredes pleje under krigsforhold oprettet den 26. april 1876. De første år koncentrerede foreningen sig om at uddanne sygeplejersker og tilbyde førstehjælp til politifolk, skovarbejdere og andre med et særligt farligt job.

Siden skiftede foreningen navn til Dansk Røde Kors, og i 1917 blev grunden lagt til de første lokale afdelinger og det landsdækkende netværk af frivillige. I dag er der flere end 32.000 frivillige i Danmark og over 17 millioner internationalt.