ØKONOMI

I 2023  brugte Røde Kors i Danmark mere end 2 mia. kr. på hjælpearbejder i Danmark og verden.

 

Kontainer image
Kontainer image

Så mange hjalp vi

Kontainer image
Kontainer image

Hvor kommer pengene fra?

Røde Kors samler ind via markedsføring i egne og eksterne medier, via rødekors.dk, sociale medier, tv, radio, donation via sms, MobilePay, giro/bankoverførsel, indsamlingsbøsser samt i samarbejde med eksterne partnere såsom erhvervsvirksomheder, butikker, andre organisationer, medier, på events, ved valgsteder og med udvalgte frivillige.

Tilladelse til landsdækkende husindsamling i 2023, 2024 og 2025 med journalnummer 21-710-00032 samt tilladelse til indsamling til organisation omfattet af § 4 i 2023, 2024 og 2025 med journalnummer 22-72-00688 er indhentet hos Indsamlingsnævnet.

Ud over privat indsamlede midler, så kommer indtægterne fra vores 250 genbrugsbutikker i hele landet, midler fra Udenrigsministeriet, Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen, andre danske institutioner og fonde samt internationale institutioner, fx EU.

Hvad går pengene til?

Vores midler støtter forskellige formål, og udgifterne varierer. Men generelt fordeler 100 kr. doneret til Røde Kors sig sådan:

  • 58 kr. til Internationalt hjælpearbejde
  • 14 kr. til Hjælpearbejde i Danmark
  • 2 kr. til Førstehjælp og samaritter
  • 14 kr. til Genbrugsaktiviteter
  • 2 kr. til Oplysning og information
  • 5 kr. til Indsamling af private midler
  • 5 kr. til Administration

Hvorfor bruger I penge på andet end hjælpearbejdet?

Hver eneste krone vi bruger, går til at gøre en forskel for mennesker i nød. De penge, der ikke går direkte til hjælpearbejdet, investerer vi i at opretholde en effektiv organisation. Vi understøtter og udvikler hjælpearbejdet, fx med genbrugsbutikkerne og med fundraising, der indbringer betydelige midler til vores nødhjælpsindsats.

Hvordan sikrer I, at pengene ikke går til korruption?

Så snart der er mistanke om korruption i et partnerskab med et andet Røde Kors selskab, stopper vi alle overførsler af penge, indtil vi kan vurdere, om samarbejdet skal ophøre permanent. Vi bruger midler på at sikre, at pengene bliver brugt, hvor de skal. Det sker bl.a. via vores landedelegater, der følger hjælpen til dørs. Vi har desuden eksterne revisorer, der tjekker regnskaber og påpeger evt. uoverensstemmelser, der måtte opstå.

Læs mere om vores antikorruptionsarbejde

Hvorfor bruger I penge på oplysning og information?

Det koster penge at samle penge ind, ligesom det koster penge at kommunikere vigtigheden af hjælpearbejdet. Jo flere, der kender til vores indsats for udsatte og sårbare mennesker, jo flere bakker op om arbejdet, og jo flere mennesker kan vi hjælpe. Derfor er det afgørende, at vi fortsat investerer i at sikre kendskab og opbakning til Røde Kors.