Skab forandring som leder: Styrk det sociale arbejde i dit lokalområde

Har du erfaring med ledelse eller lyst til at få det, så kan du også blive frivillig aktivitetsleder. Vi har altid brug for nye frivillige ledere, som kan lide at gå forrest og være med til at udstikke retningen for vores familieaktiviteter.

Som aktivitetsleder er du leder for frivilliggruppen, og skal sikre at aktiviteterne bliver gennemført. Derudover skal du motivere og rekruttere frivillige og være bindeleddet til den lokale Røde Kors bestyrelse og til relevante eksterne samarbejdspartnere som f.eks.  kommunens familieafdeling eller sundhedspleje.