Et sundhedsberedskab på højeste niveau

Røde Kors har ca. 600 frivillige samaritter, der til sammen udfører omkring 20.000 behandlinger om året. Vi er Danmarks største udbyder og vores frivillige er uddannede i at yde den bedste førstehjælp.

Vores samaritter er opdelt i 2 kategorier. De almindelige samaritter har en førstehjælpsuddannelse suppleret med vores egen sundhedsfaglige uddannelse i Røde Kors.
Det er altid en samariterbehandler med 120 timers uddannelse, der har ansvaret for en behandling. Derudover har vi en gruppe samaritter med sundhedsfaglig baggrund i deres ”civile” liv, som har fået en særlig efteruddannelse i Røde Kors, så de er i stand til at kalde sig Medics.

Røde Kors' virksomhedsansvarlige læge er registreret hos Styrelsen for patientsikkerhed, og alle behandlinger foretages på denne læges sundhedsfaglige delegation.

Som supplement til samaritter og Medics kan vi også tilbyde assistance fra frivillige læger og sygeplejersker, som hyres ind til skræddersyede arrangementer og events.

Selvfølgelig er der jo nogen, der er syge og dårlige, men generelt er det jo en utrolig positiv stemning på samaritervagterne, og det har jo en afsmittende effekt. De kommer bare ind med et meget positivt sind, og det smitter bare af hele vejen igennem festivalen.

Helene Byrne, Teamleder for Medicinsk Beredskab, Roskilde Festival

De er utroligt dedikerede til opgaven og utroligt ydmyge. De ved, hvor deres kompetencer er. Vi er meget glade for samarbejdet, og tilbagemeldingerne fra vores læger og sygeplejersker lyder også, at det fungerer rigtigt godt, og der er et utroligt godt samarbejde, hvor vi spiller hinanden stærke.

Helene Byrne, Teamleder for Medicinsk Beredskab, Roskilde Festival

Vores samlede samariteraktivitet kan dække kundernes krav til hjælp og sikkerhed helt fra at sætte plaster på en vabel og til at yde lægehjælp i akutte livreddende situationer.

Gennem hele vores arbejde tilstræber vi, at både uddannelse og materiel til vores samaritter altid er tidssvarende og har det bedst opnåelige niveau. Vores sundhedsfaglige gruppe, bestående af læger, sygeplejersker og specialistister i undervisning og pædagogik, arbejder løbende på at udvikle og forbedre de frivilliges undervisning. Derudover gennemgår vores samaritter løbende efteruddannelse og evaluering af kompetencer.

Med Røde Kors’ samaritter sikrer du, at alle deltagere til dit arrangement er i de bedste hænder og har adgang til hurtig og effektiv førstehjælp.

Find din lokale kontaktperson