Sådan beregnes fradraget

Når du støtter en velgørende organisation, stiger dit ligningsmæssige fradrag tilsvarende. Det ligningsmæssige fradrag bliver talt med, før din skat til kommune, kirke og region betales. Vores regneeksempel er baseret på en samlet skattesats til kommune, kirke og regioner på 30 %, men satsen varierer fra kommune til kommune. Selve fradraget bliver endeligt beregnet i forbindelse med din selvangivelse året efter. I 2024 kan du få fradrag for dine bidrag til Røde Kors på op til 18.300 kr.

Så langt rækker dit bidrag:

150 kr. = 3 uldne tæpper til flygtninge. Med fradrag koster det dig kun 105 kr.

242 kr. = En måneds mad til en syrisk familie. Med fradrag koster det dig kun 170 kr.

430 kr. = Husly til en flygtningefamilie. Med fradrag koster det dig kun 301 kr.

Når du støtter en velgørende organisation som Røde Kors, sørger vi for, at du får skattefradrag. Alle dine bidrag til velgørenhed op til 18.300 kr. (for 2024) opnår skattefradrag. Det kræver kun, at vi kender dit cpr-nummer, så vi kan indberette dit fradrag til SKAT.
 

Kontainer image

Udfyld formularen og få automatisk skattefradrag

Her kan du oplyse dit cpr-nummer og opdatere din kontaktinformation.

Når vi kender dit cpr-nummer, får du automatisk fradrag for dine bidrag. Siden er sikret, så dine informationer er i trygge hænder hos os. 

OBS: Du behøver kun at give os dit cpr-nummer én gang. Herefter vil dine fremtidige donationer blive indberettet.

CPR kræves af SKAT for at give fradrag.

Spørgsmål og svar

Vi har samlet svar på de hyppigst stillede spørgsmål på denne side og håber, du finder de informationer om fradrag og velgørenhed, du er interesseret i. Ellers er du velkommen til at ringe til os på telefon 3525 9200.

Gælder der særlige regler for virksomheder og skattefradrag?

Ja, virksomheder kan også opnå fradrag, hvis vi kender CVR-nummeret.

Fradrag for virksomhedsdonationer

Hvad kan jeg få skattefradrag for?

Du får fradrag for alle bidrag til vores hjælpearbejde, uanset om du støtter en øremærket indsamling eller giver en generel støtte. Men det er kun bidrag, der er fradragsberettigede. Varekøb og kontingentbetalinger opnår ikke skattefradrag.

Hvor meget kan jeg få i fradrag for velgørenhed i 2024?

Det maksimale fradrag for 2024 er 18.300 kr. Når året er omme, indrapporterer vi årets samlede bidrag fra dig til SKAT, så det automatisk kommer med på selvangivelsen. Og derfor er det afgørende, at vi kender dit cpr-nummer. Ellers får du ikke fradrag.

Hvordan beregner man fradraget i skat for donationer til velgørenhed?

Skattefradraget betyder, at et bidrag på 100 kr. typisk kun vil koste dig 70 kr. Det er fordi, dit ligningsmæssige fradrag stiger i overensstemmelse med dine bidrag.

Så langt rækker dit bidrag, når du også får fradrag for din donation:

  • 150 kr. = 3 uldne tæpper til flygtninge. Med fradrag koster det dig kun 105 kr.
  • 242 kr. = En måneds mad til en syrisk familie. Med fradrag koster det dig kun 170 kr. 
  • 430 kr. = Husly til en flygtningefamilie. Med fradrag koster det dig kun 301 kr.

Det ligningsmæssige fradrag bliver talt med, før din skat til kommune, kirke og region betales. Vores regneeksempel er baseret på en samlet skattesats til kommune, kirke og regioner på 30 %, men satsen varierer fra kommune til kommune. Selve fradraget bliver endeligt beregnet i forbindelse med din selvangivelse året efter.

Kan jeg få fradrag for donationer givet via MobilePay?

Ja, men så skal vi have yderligere oplysninger fra dig. Du kan læse vores vejledning om skattefradrag og MobilePay her.

Fradrag for gavebreve 

Et gavebrev er en aftale om at støtte med et fast beløb i mindst 10 år. Man vælger selv, om man vil støtte med et fast beløb eller en fast procentdel af ens indkomst. Man kan maksimalt fradrage 15 % af sin samlede indkomst – dvs. den personlige indkomst og evt. positiv kapitalindkomst. Dog vil man altid kunne få fradrag for 18.300 kroner årligt (2024), uanset indkomstens størrelse. Hele det årlige beløb skal blot være indbetalt inden den 31. december.

Læs mere om gavebreve

Er der noget velgørenhed, jeg ikke kan få fradrag for?

Ja, kontingenter og varekøb er ikke fradragsberettigede.

Hvad betyder ”fradragsberettiget donation”?

En fradragsberettiget donation er et bidrag til en velgørende organisation som Røde Kors, der er godkendt efter ligningslovens § 8a. Alle organisationer, der er godkendt under den paragraf, kan indberette dine donationer til SKAT og sikre dig skattefradrag. Den maksimale grænse for fradragsberettigede bidrag ændrer sig lidt hvert år. I 2024 er den maksimale grænse på 18.300 kr.

Skal jeg selv oplyse noget til SKAT?

Nej, det er ikke længere muligt for den enkelte selv at indberette gaver til velgørenhed. I stedet er det en service, som alle velgørende organisationer gerne yder.

Jeg har bidraget, men ved ikke, om I har mit cpr-nummer?

Oplys dit cpr-nummer via linket, så sørger vi for, at du får dit fradrag hos SKAT:

Oplys dit CPR/CVR nummer her.

Formularen er krypteret, så dine oplysninger sendes sikkert. Du kan også ringe til os på telefon 3525 9200.