Organisationen

Røde Kors' ledelse består af den demokratisk valgte hovedbestyrelse og daglige ledelse. Du kan læse mere om opbygningen af organisationen her.

Røde Kors' vedtægter

Download Røde Kors' vedtægter her

 

Organisationen i Danmark

Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisation, der består af flere end 200 lokale afdelinger, der hver har en bestyrelse.

Hvert andet år samles repræsentanter for de lokale afdelinger til et landsmøde, der er den øverste beslutningsmyndighed i Røde Kors.

Landsmødet træffer beslutninger, der kræver ændringer af vedtægterne, og vælger en bestyrelse – kaldet hovedbestyrelsen. Imellem landsmøderne varetager hovedbestyrelsen ledelsen i Røde Kors.

De årlige formandskonferencer spiller en vigtig demokratisk rolle. Møderne fungerer som forberedelse til beslutninger, der skal træffes på landsmøderne.   

Vores sekretariat – i daglig tale landskontoret - ligger i København. Medarbejdere og ledelse fungerer som service for afdelingerne og foreningen, og landskontoret driver det internationale arbejde. 

Røde Kors driver en række asylcentre og har ansvaret for asylsøgere, som kommer til Danmark og bor på vores centre.

Ungdommens Røde Kors, Færøsk Røde Kors og Grønlandsk Røde Kors er selvstændige organisationer under Røde Kors.

Download Røde Kors' nationale strategi her

 

Røde Kors internationalt

Inklusiv Danmark har 192 lande et nationalt Røde Kors- eller Røde Halvmåne-selskab. Alle landene har underskrevet Genéve-konventionerne. Selskaberne arbejder nationalt og så vidt muligt også internationalt. 

Røde Kors og Røde Halvmåne er to betegnelser for den samme organisation.

Den internationale Røde Kors Komité (ICRC) arbejder i krise-, konflikt- og krigssituationer. Genève-konventionerne giver ICRC mandat til på eget initiativ at arbejde i krigsførende lande. ICRC blev stiftet i 1863 og har hovedsæde i Genève.

Det internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC) er paraplyorganisation for de 192 nationale selskaber. Forbundet samarbejder med ICRC og de nationale selskaber i forbindelse med katastrofer og udviklingshjælp. Forbundet blev stiftet i 1919.

Download Røde Kors' internationale strategi her