Organisationen i Danmark

Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisation, der består af 210 lokale afdelinger, der hver har en bestyrelse.Flag
 
 

Hvert andet år samles repræsentanter for de lokale afdelinger til et landsmøde, der er den øverste beslutningsmyndighed i Røde Kors.


Landsmødet træffer beslutninger, der kræver ændringer af vedtægterne, og vælger en bestyrelse – kaldet hovedbestyrelsen. Imellem landsmøderne varetager hovedbestyrelsen ledelsen i Røde Kors.

De årlige formandskonferencer spiller en vigtig demokratisk rolle. Møderne fungerer som forberedelse til beslutninger, der skal træffes på landsmøderne.  

Vi har et sekretariat – i daglig tale kaldet "landskontoret", der ligger i København. Medarbejdere og ledelse fungerer som serviceorgan for afdelingerne og foreningen. Det er landskontoret, der driver det internationale arbejde.

Røde Kors driver en række asylcentre og har ansvaret for asylsøgere, som kommer til Danmark og bor på vores centre.

Ungdommens Røde Kors, Færøsk Røde Kors og Grønlandsk Røde Kors er selvstændige organisationer under Røde Kors.

Røde Kors internationalt

Udover Danmark har 189 andre lande et nationalt Røde Kors- eller Røde Halvmåne-selskab. Det er alle de lande, som har underskrevet Genéve-konventionerne. Selskaberne arbejder nationalt og hvis muligt også internationalt.

Røde Kors og Røde Halvmåne er to betegnelser for den samme organisation.

Den internationale Røde Kors Komité (ICRC) arbejder i krise-, konflikt- og krigssituationer. Genève-konventionerne giver ICRC mandat til på eget initiativ at arbejde i krigsførende lande. ICRC blev stiftet i 1863 og har hovedsæde i Genève.

Det internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC) er paraplyorganisation for de 190 nationale selskaber. Forbundet samarbejder med ICRC og de nationale selskaber i forbindelse med katastrofer og udviklingshjælp. Forbundet blev stiftet i 1919.