Den daglige ledelse

Røde Kors' daglige ledelse har til opgave at føre styrelsens beslutninger ud i livet. Ledelsen sidder på landskontoret på Østerbro i København.

Generalsekretær

Anders Ladekarl

E-mail

anlad@rodekors.dk

Mobile

22600260

Vicegeneralsekretær

Lene Krogh

E-mail

lekro@rodekors.dk

Telefon

24468758

Mobile

32160421

Økonomi- og Administrationschef

Lars Meibom

E-mail

lamei@rodekors.dk

International chef

Birgitte Bischoff Ebbesen

E-mail

bibis@rodekors.dk

Telefon

35259297

Chef for Asylafdelingen

Anne la Cour Vågen

E-mail

alcv@redcross.dk

Mobile

2465 4877

National chef

Marie-Louise Gotholdt

E-mail

mlgot@rodekors.dk

Telefon

44448780

Mobile

51229996

Chef for kommunikation og fortaler

Klaus Nørskov

E-mail

klnrs@rodekors.dk

Mobile

35259224

Chef for fundraising og marketing

Morten Jørgensen

E-mail

mojor@rodekors.dk

Mobile

35259307

Chef for Genbrug

Tina Donnerborg

E-mail

tidon@rodekors.dk

Mobile

3525 9301