Holdninger

Røde Kors i Danmark arbejder neutralt og upartisk i verdens brændpunkter - og vi arbejder uafhængigt af partipolitik i Danmark. At være en del af verdens største humanitære hjælpeorganisation betyder dog også, at vi har en pligt til at blande os i debatten og til at søge indflydelse.Lektie 004 Peter Soerensen

Vi taler på vegne af de mennesker, som ellers ikke ville have en stemme i den politiske debat. Og vi søger indflydelse i forhold til at forbedre vilkår for udsatte mennesker og de rammer, vi arbejder inden for.

Det er afgørende, at vi aldrig bliver partipolitiske. Vi udtaler os inden for områder, hvor vi arbejder og har et mandat – og vi udtaler os på vegne af de mennesker, vi er sat i verden for at hjælpe. Og vi udtaler os, fordi vi har en stor viden om udsatte medmennesker i Danmark og ude i verden.

Høringssvar

Vi kommenterer og kommer med forslag til forbedringer, når regeringen udarbejder lovforslag. Vi er ofte formel høringspart og i dialog med beslutningstagere både før og under en ny lov eller regelsæt bliver til. Her kan du læse vores høringssvar