Holdninger

Røde Kors i Danmark arbejder neutralt og upartisk i verdens brændpunkter. I Danmark arbejder vi uafhængigt af partipolitik. Som en del af verdens største humanitære hjælpeorganisation har vi samtidig en pligt til at blande os i debatten og til at søge indflydelse.

Vi taler på vegne af de mennesker, som ellers ikke har en stemme i den politiske debat. Vi søger indflydelse for at forbedre vilkår for udsatte mennesker og for at forbedre de rammer, vi arbejder inden for.

Det er afgørende, at vi aldrig bliver partipolitiske. Vi udtaler os om områder, hvor vi arbejder og har et mandat, og vi udtaler os på vegne af de mennesker, vi er sat i verden for at hjælpe. Vi udtaler os, fordi vi har en stor viden om udsatte medmennesker i Danmark og ude i verden.

Høringssvar

Vi kommenterer og kommer med forslag til forbedringer, når regeringen udarbejder lovforslag. Vi er ofte formel høringspart og i dialog med beslutningstagere, før en ny lov eller et nyt regelsæt bliver til.