Støtte til flygtninge og migranter 

I Røde Kors arbejder vi for at styrke nye medborgeres forudsætninger for at skabe sig en god og tryg tilværelse i deres lokalsamfund. Vi står klar med et netværk af frivillige og tilbud om fællesskaber, sprogtræning, frivillige venner, vejledning og medmenneskelig støtte.

At komme til Danmark på flugt fra krig, konflikt, katastrofer eller fattigdom indebærer store omvæltninger. Mange kommer med oplevelser, der skal bearbejdes og lever med store afsavn og bekymringer i og om hverdagen, såvel som for fremtiden. Nogle har mistet nære familiemedlemmer eller er uvisse om, hvor de befinder sig. De skal lære et nyt sprog og nye kulturelle koder. Alt dette har stor betydning for muligheden for at falde til, få netværk og komme i job eller uddannelse.  

I Røde Kors støtter vi flygtninge og migranter, herunder også udenlandske arbejdstagere, i deres lokalsamfund. Vores aktiviteter afspejler de lokale behov. Nogle finder støtte i socialt samvær i en ugentlig café, og andre i en-til-en-relationer med frivillige venner. Vi tilbyder også sprogtræning, cykeltræning, netværksgrupper, psykosocial støtte, ferielejre og vejledning om fx foreningsliv og beskæftigelse. Og vi arbejder med tiltag, fx samtalegrupper og psykoedukation, for at forebygge mistrivsel og styrke flygtninges handlekraft og muligheder. 

Vores tilbud og aktiviteter

Vi arbejder politisk for at styrke flygtninge og migranters vilkår i Danmark 

I Røde Kors mener vi, at flygtninge og migranter skal sikres bedre forhold i Danmark. Når flygtninge og migranter i højere grad mistrives eller føler sig uden for fællesskabet end almene danskere, bærer vi som samfund en del af ansvaret. Derfor arbejder vi bl.a. for at der sættes en grænse for, hvor længe flygtninge er på midlertidigt ophold i Danmark, en styrket beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i det, vi ved, virker, så endnu flere bliver selvforsørgende, og lige adgang til sunhedsvæsenet. Det gør vi bl.a. ved at kommentere og komme med forslag til forbedringer, når regeringen udarbejder lovforslag.

Du kan læse mere om vores holdninger her, og finde alle vores høringssvar her.

Publikationer

I samarbejde med DRC Dansk Flygtningehjælp og Kommunernes Landsforening har vi samlet de erfaringer, som der blev gjort under modtagelsen af flygtninge fra Ukraine. Heri giver vi en række anbefalinger til det fremtidige arbejde med flygtninge. Find den her.

I projektet 'Boundary Work' har forskere fra Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) ved Københavns Universitet undersøgt, hvordan midlertidighed påvirker flygtninge, frivillige og sagsbehandlere. Læs resultaterne her, og Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælps anbefalinger her.

Vores indsatser i tal

12.000 flygtninge og migranter
fik støtte i vores integrationsindsatser i 2023.

3.200 frivillige
var engageret i vores integrationsindsatser i 2023. 

I 73 kommuner
var vi til stede med integrationsaktiviteter i 2023.

Er du interesseret i et samarbejde, eller ønsker du at høre mere? 

Så kontakt os på integration@rodekors.dk, og du hører fra os snarest.

Find vores aktiviteter i dit lokalområde