Røde Kors’ Sprogunivers

Sproget er nøglen til arbejde, uddannelse og venskaber, og er derved afgørende for flygtninges integration i Danmark. Hos Røde Kors har de frivillige sprogtrænere roen, tiden og nærværet til at øve det danske sprog i trygge rammer.

Under Røde Kors Sprogunivers findes alle de sprogtilbud, som Røde Kors tilbyder til flygtninge og indvandrere.

Fysiske sprog- og lektiecaféer

En helt fundamental del af Røde Kors’ sprogindsatser er de fysiske sprog- og lektiecaféer. Målet med sprog- og lektiecaféerne er at styrke de sproglige og faglige kompetencer hos voksne og børn, som har brug for hjælp og støtte til at træne det danske sprog.

Desuden er det en vigtig del af caféerne at tilbyde et positivt og varmt fællesskab med tid og plads til hygge og socialt samvær.
Røde Kors’ frivillige griber sprogtræningen an på mange forskellige og kreative måder i de forskellige lokale frivilligcaféer.

Sprogcaféer er målrettet voksne, der har brug for støtte til at træne det danske sprog. Det kan være som supplement til sprogskolen, hjælp til opgaver eller en snak om det danske arbejdsmarked og faglige termer.

Lektiecaféer målretter sig specifikt til børn og unge. Hver uge skaber frivillige lektiehjælpere landet over et trygt rum for alle, som kommer for at få hjælp til at knække den tidlige læsekode eller de svære gymnasieligninger. For lektiehjælperne er det vigtigt, at der er tid og plads til det enkelte barn.

 

Unge i Ungdommens Røde Kors hjælper ligeledes børn og unge med lektierne. Læs mere om deres tilbud og lektiecaféer her: Lektiecaféer | URK.dk

Hvis du vil vide mere om, hvad der sker af sprogtræning i dit lokalområde, kan også du skrive til integration@rodekors.dk

Interesseret i at blive frivillig? Se videoen herover, og læs mere på siden for frivillige i Sprogunivers.

Online sprogtræning på Sprogland

Sprogland er et tilbud, der målretter sig til unge og voksne over 16 år. Samtalen foregår online via video, så det er muligt at sidde hvor som helst og tale, når det passer deltageren og den frivillige. Alle frivillige sprogtrænere kan tale dansk og kan den basale grammatik, men de er ikke uddannede undervisere.
På Sprogland er det også muligt at booke en tid til at øve beskæftigelsesrettet dansk inden for erhvervet ”Sundhed og Omsorg”.

Børn i alderen 9-15 år har også mulighed for at træne dansk online på Sprogland Junior. Sprogtræning for børn kan kun ske med forældrenes samtykke. 

Sprogland er udviklet i samarbejde med Boblberg.

 

Gå til sprogland.dk
Til samarbejdspartnere

Besøg vores sprogunivers for samarbejdspartnere her

27.000 samtaler er blevet afholdt på Sprogland siden 2020.
(opdateret 12/07 2024)

41 lokalafdelinger tilbyder sprog- og lektiehjælp til unge og voksne. 37 af disse tilbyder også hjælp til børn.

1032 unge og voksne og 457 børn har ved udgangen af 2021 fået sprog- og uddannelseshjælp i Røde Kors ́ fysiske Sprog- og Lektiecaféer. 

SAMARBEJDSPARTNERE

boblberg logo

OM SPROGUNIVERSET

I Sproguniverset findes alle sprogtilbud, som Røde Kors har for flygtninge og indvandrere i Danmark. Her er information til eksisterende frivillige, til deltagere og alle andre, der har lyst til at vide mere om mulighederne.

VIDENSBANK

Find meget mere information og materialer om sprogtræning og muligheden for selvstudie her.
 

KONTAKT

integration@rodekors.dk