Røde Kors’ Sprogunivers

Sproget er nøglen til arbejde, uddannelse og venskaber, og er derved afgørende for flygtninges integration i Danmark. Hos Røde Kors har de frivillige sprogtrænere roen, tiden og nærværet til at øve det danske sprog i trygge rammer.

Under Røde Kors Sprogunivers findes alle de sprogtilbud, som Røde Kors tilbyder til flygtninge og indvandrere.

NYHEDER

Nye samtalespil til sprogtræning

Vi har netop lanceret nye engagerede samtalespil til både børn og voksne. Spillene er lavet til blandt andet at understøtte de frivillige i sprog- og lektiecafeerne og har fokus på den ligeværdige samtale mellem deltager og frivillig. 

Samtalespillene er en sjov og meningsfuld måde at træne det danske sprog. Man kan tale om betydningen af særlige vendinger samt snakke om kultur og samfund, som ikke nødvendigvis indgår som en del af undervisningen i folkeskolen eller på sprogskolen.

Spillene ”Rejsekammerater” (til voksne) og ”På sporet af det tabte sprog” (til børn) er gratis for frivillige i Røde Kors og kan bestilles igennem frivilligshoppen på www.mitrodekors.dk.

 

Fysiske sprog- og lektiecaféer

En helt fundamental del af Røde Kors’ sprogindsatser er de fysiske sprog- og lektiecaféer. Målet med sprog- og lektiecaféerne er at styrke de sproglige og faglige kompetencer hos voksne og børn, som har brug for hjælp og støtte til at træne det danske sprog.

Desuden er det en vigtig del af caféerne at tilbyde et positivt og varmt fællesskab med tid og plads til hygge og socialt samvær.
Røde Kors’ frivillige griber sprogtræningen an på mange forskellige og kreative måder i de forskellige lokale frivilligcaféer.

Sprogcaféer er målrettet voksne, der har brug for støtte til at træne det danske sprog. Det kan være som supplement til sprogskolen, hjælp til opgaver eller en snak om det danske arbejdsmarked og faglige termer.

Lektiecaféer målretter sig specifikt til børn og unge. Hver uge skaber frivillige lektiehjælpere landet over et trygt rum for alle, som kommer for at få hjælp til at knække den tidlige læsekode eller de svære gymnasieligninger. For lektiehjælperne er det vigtigt, at der er tid og plads til det enkelte barn.

 

Unge i Ungdommens Røde Kors hjælper ligeledes børn og unge med lektierne. Læs mere om deres tilbud og lektiecafeer her: Lektiehjælp | URK.dk.

Find din nærmeste sprog- eller lektiecafé her: Sprogunivers - se sprogcafeer | Røde Kors . Hvis du vil vide mere om, hvad der sker af sprogtræning i dit lokalområde, så kan også du skrive til integration@rodekors.dk

Interesseret i at blive frivillig? Se videoen herover, og læs mere på siden for frivillige i Sprogunivers.

Online sprogtræning på Sprogland

Sprogland er et tilbud, der målretter sig til unge og voksne over 16 år. Samtalen foregår online via video, så det er muligt at sidde hvor som helst og tale, når det passer deltageren og den frivillige. Alle frivillige sprogtrænere kan tale dansk og kan den basale grammatik, men de er ikke uddannede undervisere.
På Sprogland er det også muligt at booke en tid til at øve beskæftigelsesrettet dansk inden for erhvervet ”Sundhed og Omsorg”.

Børn i alderen 9-15 år har også mulighed for at træne dansk online på Sprogland Junior. Sprogtræning for børn kan kun ske med forældrenes samtykke. 

Sprogland er udviklet i samarbejde med Boblberg.

 

Gå til sprogland.dk

KOMMER SNART!  

Ny sprogtrænings-app

Røde Kors’ taleapp 'Speakit' er udviklet specielt til nyankomne flygtninge i Danmark. Med Speakit er det nemt at lære de første ord på dansk ved at scanne de rum, man befinder sig i. Det er også muligt at få en virtuel rundtur i Danmark og besøge fx biblioteket, Borgerservice eller daginstitutioner.

Appen kan bruges både som et led i sprogtræningen sammen med en frivillig eller individuelt, når man er ude på egen hånd

Appen er gratis og kan hentes af alle.

app illustration

webinar logo

16.000 samtaler er blevet afholdt på Sprogland siden 2020.
(opdateret 03/11 2023)

læring logo

41 lokalafdelinger tilbyder sprog- og lektiehjælp til unge og voksne. 37 af disse tilbyder også hjælp til børn.

læring logo

1032 unge og voksne og 457 børn har ved udgangen af 2021 fået sprog- og uddannelseshjælp i Røde Kors ́ fysiske Sprog- og Lektiecaféer. 


SAMARBEJDSPARTNERE

boblberg logo

KONTAKT

integration@rodekors.dk

MATERIALER TIL FRIVILLIGE

Inspirationskatalog til sprogtræning (PDF)

 

MATERIALER TIL FRIVILLIGE PÅ SPROGLAND

Frivillighæfte (PDF)