Sprogunivers for samarbejdspartnere

Under Røde Kors Sprogunivers findes alle de sprogtilbud, som Røde Kors tilbyder til flygtninge og indvandrere. Vi tilbyder sprogtræning til børn og voksne, og det foregår både online og fysisk.

Røde Kors’ tilgang til sprogtræning

I Røde Kors mener vi, at det er vigtigt, at deltagerne i vores sprogtræningsaktiviteter oplever, at de frivillige sprogtrænere har nærværet og roen til at øve det danske sprog i trygge rammer.  
For at lære det danske sprog er det essentielt, at sproget bliver øvet og trænet - også uden for klasselokalet. Det er desuden vigtigt, at deltagerne oplever, at træningen finder sted i meningsfulde interaktioner. I praksis betyder det, at de frivillige sprogtrænere hjælper ud fra den enkeltes behov. Det betyder også, at de frivillige bruger redskaber som er sjove, trygge og relevante for den enkelte. Sprogtrænerne underviser ikke i dansk, men de hjælper med at træne det danske sprog gennem samtaler eller ved at hjælpe til med lektierne.
Kontainer image

Et samarbejde til gavn for målgruppen

I Røde Kors samarbejder vi bredt med kommuner, sprogskoler og andre om at udbrede tilbuddet om hjælp til sprogtræning til dem, som har brug for hjælp udover sprogskolen. 
For at etablere et samarbejde lokalt, skal I kontakte den lokale Røde Kors afdeling. Find mere information om din lokalafdeling her.
Er der ikke etableret en sprogcafé, kan I kontakte Røde Kors Landskontor på integration@rodekors.dk for yderligere information om mulighederne for et samarbejde. 
 
For online sprogtræning og mere information kan I henvise til Sprogland.dk. Her kan alle over 16 år træne dansk online med en frivillig sprogtræner. Der er ligeledes et tilbud til børn mellem 9-15 år. 
Sprogland er udviklet i samarbejde med Boblberg.

Hvem er de frivillige sprogtrænere?

Alle frivillige sprogtrænere bliver klædt på til opgaven og bliver tilbudt kompetencegivende kurser. 
De kan alle tale dansk og har styr på den mest basale grammatik, men det kræver ikke en bestemt uddannelse at være frivillig i Røde Kors’ aktiviteter indenfor lektiehjælp og sprogtræning. 
De frivillige som børnene taler med er blevet screenet af Røde Kors, og der er indhentet børneattest på dem

Kontainer image

OM SPROGUNIVERSET

I Sproguniverset findes alle sprogtilbud, som Røde Kors har for flygtninge og indvandrere i Danmark. Her er information til eksisterende frivillige, til deltagere og alle andre, der har lyst til at vide mere om mulighederne.

VIDENSBANK

Find meget mere information og materialer om sprogtræning og muligheden for selvstudie her.

KONTAKT

integration@rodekors.dk