Klager og whistleblower

Feedback, kommentarer eller klager

Vi ønsker løbende at forbedre os. Du er derfor velkommen til at sende feedback, kommentarer eller klager over vores arbejde ved at sende en mail til rapport@rodekors.dk

Vi opfordrer til, at klager over vores arbejde så vidt muligt rejses og drøftes med de ansvarlige medarbejdere eller frivillige.

Hvis du oplyser navn og kontaktoplysninger eller andre personoplysninger i forbindelse med din henvendelse, behandler Røde Kors dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler, læs mere herom i Røde Kors privatlivspolitik her.

Hvis du er medarbejder, og din klage samarbejdsvanskeligheder, dårlig ledelse, mobning, alkohol eller andre personalerelaterede forhold, bør du henvende dig til din leder eller HR. Er det ikke muligt kan du benytte whistleblowerportalen.

Røde Kors Whistleblowerordning

Indberetninger til Røde Kors whistleblowerordning foretages via whistleblowerportalen

Røde Kors i Danmarks whistleblowerordning giver deltagere i vores aktiviteter, frivillige, medarbejdere, samarbejdspartnere, medlemmer og borgere generelt mulighed for at indberette mistanke om ulovligheder og alvorlige forhold vedrørende Røde Kors aktiviteter, som f.eks. økonomisk kriminalitet og seksuelle krænkelser.
Ordningen er etableret i samarbejde med Kammeradvokaten, som står for den indledende behandling af henvendelserne. Du vil modtage en mail med bekræftelse fra Kammeradvokaten på, at din indberetning er modtaget.