Røde Kors Whistleblowerordning

Røde Kors ønsker at forebygge alle former for korruption, svig, seksuelle krænkelser og magtmisbrug. Hvis du har kendskab til eller mistanke om, at der foregår ulovligheder eller finder ureglementeret adfærd sted i Røde Kors, vil vi gerne høre om det. Vi beskytter indberetter, og derfor har vi oprettet denne whistleblowerportal til dig, der vil fortælle om alvorlige forhold.

Din indberetning går til vores eksterne samarbejdspartner, Kammeradvokaten, som vurderer, om sagen er omfattet af whistleblowerordningen.

Whistleblowerordningen er for alle borgere, medarbejdere, frivillige, samarbejdspartnere og andre.

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt, og du kan læse mere om, hvordan vi behandler indkomne indberetninger i vores whistleblowerpolitik

Røde Kors består af mange selvstændige organisationer. Drejer din henvendelse sig om Røde Kors eller Røde Halvmåne i et andet land end Danmark, kan du henvende dig direkte hos Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC): 

Hvad kan indberettes?

Du kan indberette alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold vedrørende Røde Kors’ aktiviteter. Det kan f.eks. være misbrug af økonomiske midler og strafbare forhold hos Røde Kors eller hos Røde Kors’ samarbejdspartnere. Eller det kan være seksuelle krænkelser og forhold, der strider mod Røde Kors’ politikker og Code of Conduct.

Whistleblowerordningen omfatter som udgangspunkt ikke samarbejdsvanskeligheder, mobning, alkohol eller andre personalerelaterede forhold, der håndteres internt ved, at du henvender dig til din lokale ledelse eller Røde Kors’ HR-afdeling.

Whistleblowerordningen skal selvfølgelig bruges, hvis den interne kommunikationsvej ikke er mulig. 


En mere udførlig beskrivelse findes i vores "WHISTLEBLOWER POLITIK"

Anonymitet

Røde Kors opfordrer til, at du anfører dit navn i indberetningen, da det kan være vanskeligt at undersøge din sag, hvis du vælger at være anonym. Røde Kors sikrer anonymitet i videst muligt omfang, når vi behandler sagen.

Hvis du ønsker at være anonym, kan vi kommunikere gennem en sikker postboks, uden du bruger din normale e-mailadresse eller opgiver dit navn. Se mere under ”Opret en sikkert postboks”, derudover anbefaler du gør følgende:

  • Du skal ikke indberette fra en Røde Kors arbejdscomputer
  • Du skal ikke benytte en computer, der er koblet op på Røde Kors netværk
  • Du skal tilgå whistleblower-systemet direkte ved at kopiere URL-adressen over i en Internetbrowser i stedet for at anvende linket

Opret en sikker postboks

Når du skriver til os, har du mulighed for at vælge, at du vil stå til rådighed for den videre sagsbehandling ved at oprette en sikker postboks. Røde Kors anbefaler, at du stiller dig til rådighed, da vi måske ikke kan færdigbehandle sagen uden yderligere oplysninger fra dig.

Når du opretter en postboks, får du tildelt et sagsnummer, og du vælger selv et password. Med dem logger du ind i postboksen for at se, om der er stillet spørgsmål til dig.

Uanset om du er anonym, eller du giver dine kontaktoplysninger, vil vi opfordre dig til at oprette en sikker postboks. Det gør det sikrere og nemmere at kommunikere med os.