Venner Viser Vej i hele landet

Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp er gået sammen om at matche frivillige og personer med flygtningebaggrund og deres familier i vennepar og venskabsfamilier. Vi gør det i samarbejde med landets kommuner og en lang række aktører på integrationsområdet, eksempelvis sprogskoler, boligselskaber, helhedsplaner og lokale foreninger. 

Mennesker ikon

10.000+ venskaber

Siden projektets begyndelse er mere end 10.000+ personer med flygtningebaggrund blevet matchet med en frivillig ven eller venskabsfamilie.

Danmarkskort ikon

80+ kommuner med vennetilbud

Vi samarbejder med over 80 kommuner og en lang række af aktører på integrationsområdet for at udbrede lokale vennetilbud.

Venskabet styrker flygtninges muligheder

Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp er de to største organisationer i Danmark inden for den frivillige integrationsindsats med over 20 års erfaring på integrationsområdet. Vi ved, at flygtninge, som møder frivillige, bliver bedre til dansk, får et stærkere socialt netværk og får bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Det er også konklusionen i vores eksterne evalueringer gang på gang, hvor både frivillige, flygtninge og kommunale medarbejdere og ledere har fortalt om deres oplevelse med Venner Viser Vej. 

Beskæftigelse ikon

Beskæftigelse

56% af kommunerne vurderer, at frivillige venner bidrager til, at flygtninge kommer i beskæftigelse.

Netværk ikon

Netværk

91% af kommunerne vurderer, at en frivillig ven er med til at styrke flygtninges netværk.

Sprog ikon

Sprog

85% af kommunerne vurderer, at flygtninge med en frivillig ven bliver bedre til dansk.

En indsats baseret på relationer

Som flygtning i Danmark kan det være svært at blive en aktiv del af samfundsfælleskabet og arbejdsmarkedet. Meget er markant anderledes end det, man flygtede fra, og det kan være en udfordring at finde sig til rette i den nye virkelighed. Der er masser af regler, krav, kulturelle koder og indforståetheder, praktiske udfordringer og forskellige barrierer, men også mange muligheder, der kan være svære at overskue. Det er en stor mundfuld – og det hele foregår på et sprog, man ikke helt forstår og uden et netværk, der kan hjælpe én på vej. Udfordringerne kan stadig være der, selvom man har boet i Danmark i længere tid.

Fundamentet i Venner Viser Vej er etablering af en længerevarende personlig relation, baseret på tillid, medmenneskelighed og ligeværdighed – som ofte bliver til et ægte venskab. Den frivillige kan fx introducere flygtninge til lokalsamfundets muligheder og åbne døren til fodboldklubben eller andre lokale fællesskaber og sociale netværk. Det kan også være, der er behov for en hånd med NemID eller AULA, til jobsøgningen eller forståelse af breve fra Udlændingestyrelsen - kombineret med sprogtræning og en snak om dansk arbejdspladskultur, skole-hjem-samarbejde, eller hvad der måtte være behov for.

To mænd

Ronni og Yousef 

Ronni og Yousef mødte hinanden i 2017 i København. De holder af at mødes i lufthavnen, hvor de spiser på Flyvergrillen og ser på fly og træner dansk.

Venskabsfamilie

Yulia, Sergey og Karen Margrethe

Yulia og Sergey er flygtet med deres familie fra Ukraine til Danmark, hvor de fået Karen Margrethe som frivillig ven. Sammen tager de på udflugter, taler om kulturforskelle og øver dansk

Kvinde og mand spiller brætspil

Annie og Legese

Legese kom til Danmark i 2016, hvor han mødte Annie og hendes familie. Typisk hygger de med brætspil og klarer Legeses praktiske udfordringer sammen over en kop kaffe.

For mig er min kontaktfamilie lidt ligesom vejen til at lære kulturen at kende. Det har stor betydning for, hvordan jeg har det. De tager mig med ud og laver ting, og jeg er med hjemme og besøge deres familie og venner. Gennem dem lærer jeg også flere mennesker at kende.


Flygtning tilknyttet Venner Viser Vej

Vil du være frivillig?

Tusindvis af frivillige er allerede blevet venner med flygtninge og familiesammenførte gennem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Som frivillig kan du bidrage med noget helt særligt, som ingen andre kan, nemlig dig selv. Du melder dig, fordi du har lyst - ikke fordi du får penge for det, eller fordi det står i loven. Det skaber forudsætninger for en relation baseret på tillid.

Læs mere om at blive frivillig

Frivillig ven
Venner Viser Vej kursus

Kurser og workshops for frivillige

I Venner Viser Vej støtter vi op om vores frivillige. Eksempelvis med inspiration til at håndtere kulturmødet eller viden om regler og love, som hjælper de frivillige venner med bedre at støtte flygtningene i at få et job. Det kommer særligt til udtryk i vores kurser og workshops for frivillige og flygtninge, hvor fagpersoner hjælper med både perspektiv og konkrete værktøjer.

Se vores kurser og workshops

Venner viser vej

Få en frivillig ven eller venskabsfamilie

Måske har du – eller én du kender - brug for hjælp til det danske sprog, til jobsøgningen eller til at skabe et lokalt netværk. Frivillige venner får ikke løn. De har heller ikke tilknytning til kommunen eller andre offentlige myndigheder. Det er helt almindelige danskere, der gerne vil hjælpe dig eller din familie.
 

Læs mere om at få en frivillig ven 
 

Samarbejde med Venner Viser Vej

Vil I samarbejde?

Vi samarbejder bredt med mange organisationer - eksempelvis kommuner og boligsociale aktører, som helhedsplaner og boligselskaber - om at formidle og udvikle vores tilbud til flygtninge og familiesammenførte.

Det er et samarbejde, som gavner det enkelte menneske, vores samarbejdspartnere og samfundet som helhed.

Læs mere om samarbejde

PROJEKTETS PARTNERE

Røde Kors logo DRC Dansk Flygtningehjælp logo

Udlændinge og integrationsministeriet logo 3 Siri       KL logo

OM VENNER VISER VEJ

Venner Viser Vej er et landsdækkende partnerskab mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Projektet er finansieret af Ministeriet for Udlændinge og Integration i perioden 2019- primo 2023.

Læs mere om projektet.

MATERIALER

Find materialer om Venner Viser Vej.

KONTAKT

kontakt@vennerviservej.dk