Venner Viser Vej i hele landet

Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp er gået sammen om at matche frivillige og personer med flygtningebaggrund og deres familier i vennepar og venskabsfamilier. Vi gør det i samarbejde med landets kommuner og en lang række aktører på integrationsområdet, eksempelvis sprogskoler, boligselskaber, helhedsplaner og lokale foreninger. 

Mennesker ikon

6.000 venskaber

Ved udgangen af 2020 var over 6.000 personer med flygtningebaggrund i et aktivt match med frivillige venner og venskabsfamilier.

Danmarkskort ikon

80+ kommuner med vennetilbud

Vi samarbejder med over 80 kommuner og en lang række af aktører på integrationsområdet for at udbrede lokale vennetilbud.

Tillid, medmenneskelighed og ligeværdighed

Som flygtning i Danmark kan det være svært at blive en aktiv del af samfundsfælleskabet og arbejdsmarkedet. Meget er markant anderledes end der man flygtede fra, og det kan være en udfordring at finde sig til rette i den nye virkelighed. Der er masser af regler, krav, kulturelle koder og indforståetheder, praktiske udfordringer og forskellige barrierer, men også mange muligheder, der kan være svære at overskue. Det er en stor mundfuld – og det hele foregår på et sprog, man ikke helt forstår og uden et netværk, der kan hjælpe én på vej. Udfordringerne kan stadig være der, selvom man har boet i Danmark i længere tid.

Fundamentet i Venner Viser Vej er etablering af en længerevarende personlig relation, baseret på tillid, medmenneskelighed og ligeværdighed – som ofte bliver til et ægte venskab. Den frivillige kan fx introducere flygtninge til lokalsamfundets muligheder og åbne døren til fodboldklubben eller andre lokale fællesskaber og sociale netværk. Det kan også være, der er behov for en hånd med NemID eller AULA, til jobsøgningen eller forståelse af breve fra Udlændingestyrelsen - kombineret med sprogtræning og en snak om dansk arbejdspladskultur, skole-hjem samarbejde, eller hvad der måtte være behov for.

To mænd

Ronni og Yousef 

Ronni og Yousef mødte hinanden i 2017 i København. De holder af at mødes i lufthavnen, hvor de spiser på Flyvergrillen og ser på fly og træner dansk.

To mænd spiller bordtennis

Ahmad og Martin

Martin hjælper Ahmad med at finde arbejde og træne sproget. Meget kan klares, når de mødes for at spille bordtennis eller fodbold med Martins old boys. 

Kvinde og mand spiller brætspil

Annie og Legese

Legese kom til Danmark i 2016, hvor han mødte Annie og hendes familie. Typisk hygger de med brætspil og klarer Legeses praktiske udfordringer sammen over en kop kaffe.

Venskabet styrker flygtninges muligheder

Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp er de to største organisationer i Danmark inden for den frivillige integrationsindsats med over 20 års erfaring på integrationsområdet Vi ved, at flygtninge, som møder frivillige, bliver bedre til dansk, får et stærkere socialt netværk og får bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Det er også konklusionen i vores eksterne evalueringer gang på gang, hvor både frivillige, flygtninge og kommunale medarbejdere og ledere har fortalt om deres oplevelse med Venner Viser Vej. 

Beskæftigelse ikon

Beskæftigelse

56% af kommunerne vurderer, at frivillige venner bidrager til, at flygtninge kommer i beskæftigelse.

Netværk ikon

Netværk

91% af kommunerne vurderer, at en frivillig ven er med til at styrke flygtninges netværk.

Sprog ikon

Sprog

85% af kommunerne vurderer, at flygtninge med en frivillig ven bliver bedre til dansk.

Der er brug for flere frivillige venner

Tusindvis af frivillige er allerede blevet venner med flygtninge og familiesammenførte gennem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Som frivillig kan du bidrage med noget helt særligt, som ingen andre kan, nemlig dig selv. Du melder dig, fordi du har lyst - ikke fordi du får penge for det, eller fordi det står i loven. Det skaber forudsætninger for en relation baseret på tillid.

Læs mere om at blive frivillig

Frivillig ven
Venner Viser Vej kursus

Inspiration og faglig støtte

I Venner Viser Vej støtter vi op om vores frivillige. Eksempelvis med inspiration til at håndtere kulturmødet eller viden om regler og love, som hjælper de frivillige venner med bedre at støtte flygtningene i at få et job. Det kommer særligt til udtryk i vores kurser og workshops for frivillige og flygtninge, hvor fagpersoner hjælper med både perspektiv og konkrete værktøjer.

Se vores kurser og workshops

Venner viser vej

En frivillig ven giver dig muligheder

Måske har du – eller én du kender - brug for hjælp til det danske sprog, til jobsøgningen eller til at skabe et lokalt netværk. Frivillige venner får ikke løn. De har heller ikke tilknytning til kommunen eller andre offentlige myndigheder. Det er helt almindelige danskere, der gerne vil hjælpe dig eller din familie.
 

Læs mere om at få en frivillig ven 
 

To kvinder og en baby

Vil I samarbejde?

Vi samarbejder bredt med mange organisationer - eksempelvis kommuner og boligsociale aktører, som helhedsplaner og boligselskaber - om at formidle og udvikle vores tilbud til flygtninge og familiesammenførte.

Det er et samarbejde, som gavner det enkelte menneske, vores samarbejdspartnere og samfundet som helhed.

Læs mere om samarbejde

PROJEKTETS PARTNERE

Røde Kors logo DRC Dansk Flygtningehjælp logo

Udlændinge og integrationsministeriet logo 3 Siri       KL logo

OM VENNER VISER VEJ

Venner Viser Vej er et landsdækkende partnerskab mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Projektet er finansieret af Ministeriet for Udlændinge og Integration i perioden 2019-22.

Læs mere om projektet her.

MATERIALER

Find materialer her.

KONTAKT

kontakt@vennerviservej.dk