Om Venner Viser Vej 

Venner Viser Vej er et landsdækkende partnerskab mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp, der i de fleste danske kommuner hjælper flygtninge og familiesammenførte med deres integration. Flygtningene bliver matchet med en frivillig, dansk "ven" – en enkeltperson eller familie, der støtter dem i at navigere i de udfordringer og krav, men også muligheder, der er i lokalsamfundet og samfundet som sådan. Det er en medmenneskelig relation, der bidrager til en styrket beskæftigelsessituation og øget deltagelse i samfundslivet, men også god trivsel og et styrket socialt netværk for deltagerne. Det er også en ligeværdig relation, hvor den frivillige lærer om livet som flygtning og den kultur, som flygtningen er opvokset i.

Tæt samarbejde med lokale aktører

Projektet bygger på veletablerede samarbejder med især danske kommuner, men også sprogskoler og andre aktører, der møder flygtninge med behov for støtte fra en frivillig ven. Som noget nyt arbejder projektet også på at etablere samarbejde med boligsociale aktører om at tilbyde frivillige venner i udsatte boligområder.  

Kompetenceprogram for frivillige og flygtninge

For at klæde de frivillige bedst muligt på til opgaven tilbyder projektet en række kurser, der giver viden, inspiration og konkrete redskaber i arbejdet med at støtte flygtningene. Frivilligkurserne suppleres af workshops, hvor frivillige og flygtninge kan deltage sammen, samt seminarer for frivillige ledere.

Baggrund og historik 

Venner Viser Vej er finansieret af Ministeriet for Udlændinge og Integration i perioden 2019-22. Projektets første projektperiode (2016-18) fokuserede på modtagelsen af de mange nye flygtninge, der kom til landet på det tidspunkt. I projektets anden og nuværende periode er fokus udvidet til også at omfatte de flygtninge og familiesammenførte, der har været i landet i længere tid, og som har behov for støtte fra en frivillig ven.  

Organisering 

Projektets styregruppe består af repræsentanter fra Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp, Ministeriet for Udlændinge og Integration, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt KL. 

Projektgruppen er sammensat af konsulenter fra Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp, ledet af en projektleder fra Røde Kors og en projektkoordinator fra DRC Dansk Flygtningehjælp. 

Projektet bliver evalueret af Als Research. 
 

Evaluering 
Venner Viser Vej (2016-18) blev evalueret af LG Insight. Find evalueringsrapporten fra 2019 her.
Venner Viser Vej (2019-22) bliver evalueret af Als Research.
Læs evalueringsnotat fra 2021 her.

Projektledelsen 
Projektleder Mads Tanning Vestergaard, Røde Kors: 2487 4669 / maves@rodekors.dk  
Projektkoordinator Mette Høvring, DRC Dansk Flygtningehjælp: 6043 5345 / mette.hovring@drc.ngo 

 

Kontakt ikon

Mangler du noget?

Hvis du ikke kan finde det materiale, som du har brug for, eller du har spørgsmål, så skriv til os på kontakt@vennerviservej.dk

PROJEKTETS PARTNERE

Røde Kors logo DRC Dansk Flygtningehjælp logo

Udlændinge og integrationsministeriet logo 3 Siri       KL logo

OM VENNER VISER VEJ

Venner Viser Vej er et landsdækkende partnerskab mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Projektet er finansieret af Ministeriet for Udlændinge og Integration i perioden 2019-22.

Læs mere om projektet.

MATERIALER

Find materialer om Venner Viser Vej.

KONTAKT

kontakt@vennerviservej.dk