Om Venner Viser Vej 

Venner Viser Vej er et landsdækkende partnerskab mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp. Projektet er til stede i de fleste danske kommuner, hvor vi matcher flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med frivillige venner, venskabsfamilier eller netværksfamilier, som indsatsen kaldes nogle steder. 

Relationen til en frivilllig styrker målgruppens situation på mange punkter.  Blandt andet viser den seneste evaluering, at flygtninge, som har en frivillig ven eller familie, bliver bedre til dansk, oplever øget trivsel og tryghed og får en styrket tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse.
Læs evalueringerne af projektet

Kompetenceudvikling for frivillige

For at klæde de frivillige bedst muligt på til opgaven tilbyder projektet kurser, der giver viden, inspiration og konkrete redskaber i arbejdet med at støtte flygtninge. Foruden projektets egne kurser tilbydes de frivillige kurser og temadage i regi af de to organisationer.

Baggrund og historik 

Venner Viser Vej er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet siden 2016 ad flere omgange. Første projektperiode (2016-18) fokuserede på modtagelsen af de mange nye flygtninge, der kom til landet fra Syrien. I projektets anden periode (2019-22) blev fokus udvidet til også at omfatte de flygtninge og familiesammenførte, der har været i landet i længere tid. Den nuværende periode har især fokuseret på modtagelsen af flygtningene fra Ukraine, samtidig med at mange af de flygtninge, der har været i landet i længere tid, er - og fortsat bliver - en del af projektet.

Siden projektets begyndelse har mere end 11.000 flygtninge været matchet med en frivillig ven.

Den stærke nationale udbredelse med frivilliggrupper i næsten alle landets kommuner har vist sig at have funktion af en slags akutberedskab, der hurtigt kunne aktiveres og skaleres, da der i 2022 pludselig opstod behov for at kunne tilbyde frivilligstøtte i hele landet til de mange nyankomne fra Ukraine.

Organisering og samarbejde

Projektet udføres af konsulenter fra Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp, der koordinerer understøttelsen af de mere end 100 frivilliggrupper over hele landet, som arbejder med Venner Viser Vej. Projektlederen er fra Røde Kors, og denne refererer til chefen for Frivillig i DRC Integration og til sektionslederen for Migration og flygtninge i Røde Kors.  

Projektet bygger på veletablerede samarbejder med især danske kommuner, men også sprogcentre og andre aktører, der møder flygtninge med behov for støtte fra en frivillig ven.  

Udover de lokale samarbejder arbejder projektet sammen med Styrelsen for International Rekruttering og Integration og KL om at udvikle og udbrede den nationale indsats.  

Evalueringer

kontainer_image

Evaluering af Venner Viser Vej 2016-18

Venner Viser Vej 2016-18 blev evalueret af LG Insight:

Evaluering: Projekt af Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp - Venner Viser Vej - Integration af nyankomne flygtninge 

Projektledelse

Mads Tanning Vestergaard, projektleder, Røde Kors
Tlf. : + 45 2487 4669
E-mail: maves@rodekors.dk

   

Brev

Mangler du noget?

Kan du ikke finde det materiale, du har brug for, eller har du spørgsmål, så skriv til os på kontakt@vennerviservej.dk.

   

PROJEKTETS PARTNERE

 

Røde Kors logo DRC Dansk Flygtningehjælp logo

Udlændinge og integrationsministeriet logo 3 Siri       KL logo

OM VENNER VISER VEJ

Venner Viser Vej er et landsdækkende partnerskab mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Projektet er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs mere om projektet.

MATERIALER

Find materialer om Venner Viser Vej.

KONTAKT

kontakt@vennerviservej.dk