Om Venner Viser Vej 

Venner Viser Vej er et landsdækkende partnerskab mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp. Projektet er til stede i de fleste danske kommuner, hvor vi matcher flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund med "frivillige venner" eller familier. Relationen styrker målgruppen på mange punkter.  Blandt andet viser den seneste evaluering, at flygtninge, som har en frivillig ven eller familie, bliver bedre til dansk, oplever øget trivsel og tryghed og får en styrket tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse.
Læs evalueringerne af projektet

Tæt samarbejde med lokale aktører

Projektet bygger på veletablerede samarbejder med især danske kommuner, men også sprogskoler og andre aktører, der møder flygtninge med behov for støtte fra en frivillig ven. Projektet har desuden etableret samarbejde med en række boligsociale aktører om at tilbyde frivillige venner i udsatte boligområder.  

Kompetenceprogram for frivillige

For at klæde de frivillige bedst muligt på til opgaven tilbyder projektet en række kurser, der giver viden, inspiration og konkrete redskaber i arbejdet med at støtte flygtningene. 

Baggrund og historik 

Venner Viser Vej er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet i perioden 2019 til 2023. Første projektperiode (2016-18) fokuserede på modtagelsen af de mange nye flygtninge, der kom til landet i perioden. I projektets anden periode blev fokus udvidet til også at omfatte de flygtninge og familiesammenførte, der har været i landet i længere tid, og som havde behov for støtte fra en frivillig ven. 

Den stærke nationale udbredelse med frivilliggrupper i næsten alle landets kommuner har vist sig at have funktion af en slags akutberedskab, der hurtigt kunne aktiveres og skaleres, da der i 2022 pludselig opstod behov for at kunne tilbyde frivilligstøtte i hele landet til de mange nyankomne ukrainere.

Organisering 

Projektets styregruppe består af repræsentanter fra Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt KL. 

Projektgruppen er sammensat af konsulenter fra Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp, ledet af en projektleder fra Røde Kors og en projektkoordinator fra DRC Dansk Flygtningehjælp. 

Evalueringer

Evalueringsrapport 2016-19 forside

Evaluering af Venner Viser Vej 2016-18

Venner Viser Vej 2016-18 blev evalueret af LG Insight:

Evaluering: Projekt af Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp - Venner Viser Vej - Integration af nyankomne flygtninge 

Projektledelse

Mads Tanning Vestergaard, projektleder, Røde Kors
Tlf. : + 45 2487 4669
E-mail: maves@rodekors.dk

   

Brev

Mangler du noget?

Kan du ikke finde det materiale, du har brug for, eller har du spørgsmål, så skriv til os på kontakt@vennerviservej.dk.

   

PROJEKTETS PARTNERE

Røde Kors logo DRC Dansk Flygtningehjælp logo

Udlændinge og integrationsministeriet logo 3 Siri       KL logo

OM VENNER VISER VEJ

Venner Viser Vej er et landsdækkende partnerskab mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Projektet er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet i perioden 2019-2023.

Læs mere om projektet.

MATERIALER

Find materialer om Venner Viser Vej.

KONTAKT

kontakt@vennerviservej.dk