Vi fremmer mental trivsel hos mennesker med flygtningebaggrund

Ventetid, uvished og adskillelse er nogle af de faktorer, der skaber mistrivsel hos mange flygtninge. I Røde Kors ser vi, at asylansøgere, flygtninge og migranter ofte kæmper med stress, savn og bekymringer, der udfordrer deres hverdagsliv og trivsel. Det må de ikke stå alene med.

I alle Røde Kors’ frivilligindsatser med migranter og flygtninge er der behov for at yde psykosocial støtte. Derfor arbejder Røde Kors med at give frivillige adgang til viden og værktøjer, så de har de bedste forudsætninger for at støtte disse menneskeri udfordrende livssituationer. Det sker bl.a. med konkrete tiltag, der fokuserer på at forebygge mistrivsel, normalisere svære følelser og fremme handlekraft hos den enkelte.

Hvad gør vi?

Røde Kors udvikler fokuserede psykosociale tiltag ud fra behov, der identificeres lokalt i frivilligaktiviteterne. Tiltagene er målrettet særligt udsatte eller tager udgangspunkt i udvalgte tematikker, som kan bruges i frivilligindsatserne. Eksempelvis klæder vi de frivillige på til at skabe et trygt rum for samtaler om svære ting i livet eller til at støtte børnefamilier med at genskabe gode hverdagsrutiner og nære relationer, som hjælper til at skabe stabilitet og tryghed, selvom fremtiden er uvis.
 

Hvordan gør vi det?

Røde Kors’ frivilligindsatser på migrations- og flygtningeområdet sker på Røde Kors’ asylcentre og i de lokalafdelinger, der har integrationsindsatser. Røde Kors er til stede lokalt – der, hvor hverdagen finder sted, og hvor livet kan være svært at navigere i.
Læs mere om, hvordan du kan blive frivillig her
 

Viden

Røde Kors stiller viden om mental trivsel til rådighed for frivillige, der oplever deltagere i frivilligindsatserne, som mistrives.

Digitale Dialoger: én gang i kvartalet afholder vi 1 – 1½ times digitale samtaler med livs- og fageksperter. Eksperterne holder korte oplæg og taler med dialogens deltagere om, hvordan de kan fremme mental trivsel blandt migranter og flygtninge. Skriv til integration@rodekors.dk for at få viden om næste Digitale Dialog.

E-læringskurser: Frivillige har adgang til dybdegående viden om uvished, eksilstress, familieadskillelse og andre aspekter af mistrivsel hos migranter og flygtninge gennem Røde Kors’ e-læringskurser. Find kurset om flygtningetematikker i frivilligindsatsen her.

Håndbøger: Der eksisterer en række håndbøger, frivillige kan orientere i i forhold til at få viden og inspiration. Find håndbøgerne her.

Billede

Værktøjer

Nogle af de redskaber, Røde kors arbejder med for at fremme mental trivsel, er:

Digital trivselsside: På Røde Kors' trivselsside kan flygtninge og frivillige finde støtte til at håndtere eksilrelaterede udfordringer som sorg, stress, søvnproblemer og familiemæssige udfordringer. Trivselssiden tilbyder videoer og øvelser på forskellige sprog, som brugerne kan tilgå og anvende efter behov, så de kan mindske stress og styrke trivsel. 

Trivselssiden er finansieret af Den Europæiske Union
Besøg Røde Kors' trivselsside her

Samtalegrupper (WeTalk): Mange flygtninge har brug for et trygt rum til at tale om livets svære omstændigheder WeTalk er et samtalekoncept, hvor frivillige trænes til at facilitere gode rammer for samtaler og hvor deltagerer sammen øver mestringsstrategier, der hjælper dem til at håndtere hverdagslivets problemer og stress.

WeTalk er finansieret at Det Obelske Familiefond.
Læs mere om WeTalk 

Workshops: Workshoppen "Pas på andre og dig selv" er målrettet mennesker, der er påvirket af krig, flugt og svære oplevelser. Workshoppen og den tilhørende lommebog, en introduktion til psykisk førstehjælp, giver viden og praktiske redskaber til at håndtere og normalisere reaktioner på stress og kriser i hverdagen, og hvordan man praktiserer selvomsorg samtidig med at man støtter andre.

Lommebogen og workshoppen er finansieret af Den Europæiske Union.
 

Billede

Vidensvideoer