Mental sundhed og psykosocial støtte

Her på siden kan du tilgå viden om, hvordan vi i Røde Kors arbejder med mental sundhed og psykosocial støtte. Gennem sociale aktiviteter og ved akutte indsatser støtter vi mennesker i svære livsomstændigheder eller i kriser.

At vi er i stand til at respondere på psykosociale behov, er essentielt for at understøtte mental sundhed og trivsel.

info

Fem psykosociale grundelementer

Et stigende antal mennesker lider af angst, depression eller andre psykiske lidelser, ligesom andelen af mennesker, der føler sig ensomme aldrig har været større. Familier og enkeltpersoner, der lever under vanskelige livsvilkår kan have behov for psykosocial støtte til at mestre deres livssituation.Læs mere

ikon mental trivsel pyramide


Støttetrekanten

For bedst at imødekomme menneskers behov for støtte i forhold til mental sundhed og trivsel, er det hjælpsomt med en model, der illustrerer de forskellige niveauer af støtte, der komplimenterer hinanden. Pyramidemodellen viser nødvendige støtte niveauer for at kunne handle på behov hos den enkelte, familier og i lokalsamfund. Læs mere

info


Frivilliges trivsel

I Røde Kors har vi mange forskellige aktiviteter, og der er stor forskel på frivilligopgaverne. Frivillige kommer med mange forskellige erfaringer og kompetencer, og går forskelligt til opgaverne. Frivillige i Røde Kors skal klædes godt på til deres frivilligopgaver og føle sig trygge i deres virke. Læs mere

Den Europæiske Union