Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 16 medlemmer, der alle er frivillige. 15 af medlemmerne er valgt af landsmødet, og et medlem er valgt af medarbejderne. Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af Røde Kors imellem landsmøderne. Hovedbestyrelsen mødes min. seks gange årligt.

Præsident

Sven Bak-Jensen

Sven Bak Jensen

2029 2686
svbak@rodekors.dk
Folehavevej 21, 1, tv
2970 Hørsholm

Stilling: Pensionist, tidligere ledelseskonsulent

Røde Kors erfaring: 
-Formand i Hørsholm
-Aktivitetsleder for genbrug i Hørsholm

Vicepræsident

Anne Lerche Norlund

Anne lerche

5325 2133
anne.lerche@rodekors.dk
Strandparken 117
5800 Nyborg

Pensionist, tidligere leder i den kommunale sektor indenfor flygtningeområdet, børne- og ungeområdet, samt kultur og fritid

Røde Kors erfaring: 
- Formand for Nyborg-afdelingen. Anne arbejder især med at få nye sociale aktiviteter til afdelingen.
- Siden april 2017 medlem af Røde Kors’ Økonomi- og Revisionsudvalg

Medlem

Benny Schwartz

Benny Schwartz

3964 1764
bschw@rodekors.dk 
Norasvej 35 
2920 Charlottenlund

Stilling: Advokat (H), seniorpartner i advokatfirmaet Rønne & Lundgren 

Røde Kors erfaring:
- Medlem af økonomiudvalget siden 1993  

Røde Kors interesseområder: 
- De økonomiske sammenhænge mellem afdelingerne og landsforeningen 
- De økonomiske forhold i tilknytning til landsforeningens arbejde 
- Det internationale hjælpearbejde  

Politiske poster:
- Medlem af økonomiudvalget 

Medlem

Lillian E. Christensen

Lillian Christensen

3047 1975
lillian.frits@c.dk
Gadholtvej 59 
9300 Sæby

Stilling: Førtidspensionist 

Røde Kors erfaring: 
Med fra 1977. Tidligere samarit: nu besøgsleder, bestyrelsesformand og formand for Netværk Nord.

Røde Kors interesseområder: 
- Røde Kors historie, underviser i besøgstjenesten.

Holder foredrag om: 
"Besøgstjenesten: Hvad skal vi? Hvad kan vi?" om at sætte grænser som frivillig besøgsven.

Medlem

Kristian Vejle

Kristian Vejle

7269 1033
kristianvejle1@gmail.com
Snebærvej 5
9500 Hobro

Stilling: Lektor og radiograf på University College Nordjylland (UCN)

Røde Kors erfaring: 

- Formand for Hobro Røde Kors
- Aktivitetsleder for Kommunekredsen – Mariager Fjord (4 afdelinger) og instruktørerne samt offerrådgiverne i Mariager Fjord.
- 1974 - 2005 samarit, herunder intern instruktør, dommer ved nationale og internationale førstehjælpskonkurrencer FACE
- Siden 1983 førstehjælpsinstruktør og siden 1990 psykisk førstehjælpsinstruktør
- Fra 1987 - 97 i Aarhus Røde Kors’ bestyrelse

Medlem

Peter Theilmann

Peter Theilmann

9838 3189
theilmann@gvdnet.dk
Bopladsen 53 
9230 Svenstrup

Stilling: Efterlønner 

Røde Kors erfaring: 
- Bestyrelsesmedlem i afdelingen og kommunekredsen
- Medlem af koordinationsudvalget i Net-Nord
- Kontaktperson til vores tre butikker
- Indsamlingskoordinator for RKI-indsamlingen i Aalborg
- Samarit og aktivitetsleder for samaritterne i Aalborg
- Bestyrelsesmedlem siden 2002

Medlem

Rushy Rashid Højbjerg

Rushy Hoejbjerg

Vestkærs Allé 22
2650 Hvidovre
2014 0786
rushy68@hotmail.com

Stilling: Journalist og forfatter

Røde Kors erfaring: 
- Medlem af nationalt udvalg siden 2008 
- Oplægsholder ved diverse kurser og årsmøder

Medlem

Gerda Pinstrup

Gerda Pinstrup

Gravlevvej 10 
Gravlev, 9520 Skørping
2287 0065
gepin@rodekors.dk 

Stilling: Bankfuldmægtig/pensionist

Røde Kors erfaring: 
- Formand i Rebild Afdeling 
- Røde Kors Indsamling

Røde Kors interesseområder: 
- Frivilliges engagement & forhold 
- Landskontorets nye tiltag og ændringer til gavn for hele det frivillige segment

Medlem

Tyge Trier

Tyge Trier

Frederiksborggade 15, 9-11 sal
1360 København K
2048 0600
triercor@yahoo.com

Stilling: Advokat, underviser ved KU fra 1987

Røde Kors erfaring: 
- Repræsentant for Røde Kors på Forbundets liste over legal base-rådgivere Tidligere medlem og formand for hovedbestyrelsens folkeretsudvalg 1995-2009

Medlem

Ibrahim El-Khatib

Ibrahim El-khatib

4028 0696
Ibrahim.Elkhatib@rodekors.dk

Stilling: IT-sektionschef i Røde Kors’ asylafdeling

Røde Kors erfaring:
- Røde Kors’ medarbejderrepræsentant i Hovedbestyrelsen
- Ansat i asylafdelingens IT-sektion siden 1998
- Repræsentant for uledsagede mindreårige asylansøgere

Medlem

Javad Jabbari

Javed Jabbari

2752 1205
javad.jabbari@hotmail.com
Alsvej 4.b 6.7
2970 Hørsholm

Stilling: Medical Device Specialist, LEO Pharma

Røde Kors erfaring:
- Konstitueret formand for Røde Kors Hørsholm 2015 - 2016.
- Medlem af Røde Kors Hørsholms bestyrelse 2011-2016.

Medlem

Jens Elsig

Jens Elsig

4027 4305
jens@elsig.net 
jenselsig@rodekors.dk
Skansørevej 3A 3000 Helsingør

Stilling: Pensionist, forhenværende rektor

Røde Kors erfaring:
- Medlem af Hovedbestyrelsen siden 2016.
- Formand i Røde Kors Struer 2002-2017, nu frivillig i RK Helsingør.
- Siden 2013 frivillig som repræsentant for uledsagede mindreårige asylansøgere/flygtninge, herunder MFI’er.

Medlem

Lene Thorborg

Lene Thorborg

5230 4052
thorborglene@gmail.com
Sandnæsvej 55
7100 Vejle

Stilling: Pensionist, forhenværende gymnasielærer

Røde Kors erfaring:
- Formand i Røde Kors Vejle fra 2010-2012 og igen fra 2014 - idag.

Medlem

Anne-Kristine Moody Jakobsen

Anne-Kristine Jakobsen

2092 3205
Anne-Kristine.Moody@rodekors.dk
Jyllandsvej 12A, 1tv.
2000 Frederiksberg

Stilling: Konsulent

Røde Kors erfaring:
- Medlem af bestyrelsen i Røde Kors Hovedstaden
- Aktivitetsleder, AIA, IHL-formidling og integration
- Deltager i OCAC-workshop, Landskontoret
- Deltager i Nordisk IHL-konference, Stockholm, Sverige
- Frivillig i Integration, Karriereguiden
- Besøg hos IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

Medlem

Thomas Bøllingtoft Knudsen

Thomas Knudsen

2614 9699
thomas@uknet.dk
Vestre Gade 3
2605 Brøndby

Stilling: Anæstesilæge i Region Hovedstaden

Røde Kors erfaring:
- Læge ved Tryghedszonen
- Læge ved Sundhedsklinikken (orlov)
- Lejrleder på ferielejren Solskinslejren

Medlem

Karin Rastrup

Karin Rastrup

Karin Rastrup
Jørgensgård 47, 6200 Aabenraa
Telefon: 21686472
Email: karin@rastrup.net

Stilling: pensionist, tidligere skoleleder

Røde Kors-erfaring:
- Næstformand i Aabenraa afdeling
- Aktivitetsleder for nørklere og AIA
- Introunderviser og foredragsholder

STØT NU