Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 16 medlemmer, der alle er frivillige. 15 af medlemmerne er valgt af landsmødet, og et medlem er valgt af medarbejderne. Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af Røde Kors imellem landsmøderne. Hovedbestyrelsen mødes min. seks gange årligt.

Præsident

Sven Bak-Jensen

Sven Bak Jensen

Telefon: 2029 2686
E-mail: svbak@rodekors.dk

Stilling: Pensionist, tidligere ledelseskonsulent

Røde Kors erfaring: 
-Formand i Hørsholm
-Aktivitetsleder for genbrug i Hørsholm

Vicepræsident

Anne Lerche Norlund

Anne lerche

Telefon: 5325 2133
E-Mail: anne.lerche@rodekors.dk

Pensionist, tidligere leder i den kommunale sektor indenfor flygtningeområdet, børne- og ungeområdet, samt kultur og fritid

Røde Kors erfaring: 
- Formand for Nyborg-afdelingen. Anne arbejder især med at få nye sociale aktiviteter til afdelingen.
- Siden april 2017 medlem af Røde Kors’ Økonomi- og Revisionsudvalg

Medlem

Benny Schwartz

Benny Schwartz

Telefon: 3964 1764
E-mail: bschw@rodekors.dk 

Stilling: Advokat (H), seniorpartner i advokatfirmaet Rønne & Lundgren 

Røde Kors erfaring:
- Medlem af økonomiudvalget siden 1993  

Røde Kors interesseområder: 
- De økonomiske sammenhænge mellem afdelingerne og landsforeningen 
- De økonomiske forhold i tilknytning til landsforeningens arbejde 
- Det internationale hjælpearbejde  

Politiske poster:
- Medlem af økonomiudvalget 

Medlem

Lillian E. Christensen

Lillian Christensen

Telefon: 3047 1975
E-mail: lillian.frits@c.dk

Stilling: Førtidspensionist 

Røde Kors erfaring: 
Med fra 1977. Tidligere samarit: nu besøgsleder, bestyrelsesformand og formand for Netværk Nord.

Røde Kors interesseområder: 
- Røde Kors historie, underviser i besøgstjenesten.

Holder foredrag om: 
"Besøgstjenesten: Hvad skal vi? Hvad kan vi?" om at sætte grænser som frivillig besøgsven.

Medlem

Kristian Vejle

Kristian Vejle

Telefon: 7269 1033
E-mail: kristianvejle1@gmail.com

Stilling: Lektor og radiograf på University College Nordjylland (UCN)

Røde Kors erfaring: 

- Formand for Hobro Røde Kors
- Aktivitetsleder for Kommunekredsen – Mariager Fjord (4 afdelinger) og instruktørerne samt offerrådgiverne i Mariager Fjord.
- 1974 - 2005 samarit, herunder intern instruktør, dommer ved nationale og internationale førstehjælpskonkurrencer FACE
- Siden 1983 førstehjælpsinstruktør og siden 1990 psykisk førstehjælpsinstruktør
- Fra 1987 - 97 i Aarhus Røde Kors’ bestyrelse

Medlem

Peter Theilmann

Peter Theilmann

Telefon: 9838 3189
E-mail: theilmann@gvdnet.dk

Stilling: Efterlønner 

Røde Kors erfaring: 
- Bestyrelsesmedlem i afdelingen og kommunekredsen
- Medlem af koordinationsudvalget i Net-Nord
- Kontaktperson til vores tre butikker
- Indsamlingskoordinator for RKI-indsamlingen i Aalborg
- Samarit og aktivitetsleder for samaritterne i Aalborg
- Bestyrelsesmedlem siden 2002

Medlem

Rushy Rashid Højbjerg

Rushy Hoejbjerg

Telefon: 2014 0786
E-mail: rushy68@hotmail.com

Stilling: Journalist og forfatter

Røde Kors erfaring: 
- Medlem af nationalt udvalg siden 2008 
- Oplægsholder ved diverse kurser og årsmøder

Medlem

Gerda Pinstrup

Gerda Pinstrup

Telefon: 2287 0065
E-mail: gepin@rodekors.dk 

Stilling: Bankfuldmægtig/pensionist

Røde Kors erfaring: 
- Formand i Rebild Afdeling 
- Røde Kors Indsamling

Røde Kors interesseområder: 
- Frivilliges engagement & forhold 
- Landskontorets nye tiltag og ændringer til gavn for hele det frivillige segment

Medlem

Tyge Trier

Tyge Trier

Telefon: 2048 0600
E-mail: triercor@yahoo.com

Stilling: Advokat, underviser ved KU fra 1987

Røde Kors erfaring: 
- Repræsentant for Røde Kors på Forbundets liste over legal base-rådgivere Tidligere medlem og formand for hovedbestyrelsens folkeretsudvalg 1995-2009

Medlem

Ibrahim El-Khatib

Ibrahim El-khatib

Telefon: 4028 0696
E-mail: Ibrahim.Elkhatib@rodekors.dk

Stilling: IT-sektionschef i Røde Kors’ asylafdeling

Røde Kors erfaring:
- Røde Kors’ medarbejderrepræsentant i Hovedbestyrelsen
- Ansat i asylafdelingens IT-sektion siden 1998
- Repræsentant for uledsagede mindreårige asylansøgere

Medlem

Javad Jabbari

Javed Jabbari

Telefon: 2752 1205
E-mail: javad.jabbari@hotmail.com

Stilling: Medical Device Specialist, LEO Pharma

Røde Kors erfaring:
- Konstitueret formand for Røde Kors Hørsholm 2015 - 2016.
- Medlem af Røde Kors Hørsholms bestyrelse 2011-2016.

Medlem

Jens Elsig

Jens Elsig

Telefon: 4027 4305
Email: jens@elsig.net 
jenselsig@rodekors.dk

Stilling: Pensionist, forhenværende rektor

Røde Kors erfaring:
- Medlem af Hovedbestyrelsen siden 2016.
- Formand i Røde Kors Struer 2002-2017, nu frivillig i RK Helsingør.
- Siden 2013 frivillig som repræsentant for uledsagede mindreårige asylansøgere/flygtninge, herunder MFI’er.

Medlem

Lene Thorborg

Lene Thorborg

Telefon: 5230 4052
E-mail: thorborglene@gmail.com

Stilling: Pensionist, forhenværende gymnasielærer

Røde Kors erfaring:
- Formand i Røde Kors Vejle fra 2010-2012 og igen fra 2014 - idag.

Medlem

Anne-Kristine Moody Jakobsen

Anne-Kristine Jakobsen

Telefon: 2092 3205
E-mail: Anne-Kristine.Moody@rodekors.dk

Stilling: Konsulent

Røde Kors erfaring:
- Medlem af bestyrelsen i Røde Kors Hovedstaden
- Aktivitetsleder, AIA, IHL-formidling og integration
- Deltager i OCAC-workshop, Landskontoret
- Deltager i Nordisk IHL-konference, Stockholm, Sverige
- Frivillig i Integration, Karriereguiden
- Besøg hos IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

Medlem

Thomas Bøllingtoft Knudsen

Thomas Knudsen

Telefon: 2614 9699
E-mail: thomas@uknet.dk

Stilling: Anæstesilæge i Region Hovedstaden

Røde Kors erfaring:
- Læge ved Tryghedszonen
- Læge ved Sundhedsklinikken (orlov)
- Lejrleder på ferielejren Solskinslejren

Medlem

Karin Rastrup

Karin Rastrup

Karin Rastrup
Telefon: 2168 6472
E-mail: karin@rastrup.net

Stilling: pensionist, tidligere skoleleder

Røde Kors-erfaring:
- Næstformand i Aabenraa afdeling
- Aktivitetsleder for nørklere og AIA
- Introunderviser og foredragsholder

STØT NU