Økonomi og revisionsudvalgets arbejde

Hovedbestyrelsen har det overordnede bestyrelsesansvar for økonomien i Røde Kors i Danmark.

Økonomi- og revisionsudvalg er et fagligt udvalg under hovedbestyrelsen, som kontrollerer, at de økonomiske dispositioner er fornuftige, rentable og er i overensstemmelse med Røde Kors' syv principper.

Udvalget rådgiver hovedbestyrelsen i økonomiske spørgsmål i forhold til landsforeningen, herunder vores lokale afdelinger og deres aktiviteter.

Udvalget gennemgår og kommenterer budget, årsregnskab og revisionsprotokollater for landsforeningen, inklusive Røde Kors’ asylafdeling og Ungdommens Røde Kors.

Udvalget har en løbende dialog med Røde Kors' revision for at sikre en retvisende og transparent økonomi. Udvalget arbejder med at monitorere procedurer og kontrolmekanismer, der mindsker risikoen for svig og korruption. Blandt andet gennemgår udvalget den årlige anti-korruptionsberetning, det årlige økonomiske tilsyn med de lokale afdelinger og udvalget vurderer løbende økonomiske risici ved store projekter.

Økonomi- og revisionsudvalget er tæt på de lokale afdelingers hverdag, da udvalget fastsætter retningslinjer for afdelingernes økonomihåndtering på baggrund af principper for god økonomistyring i Røde Kors’ afdelinger.

Desuden behandler udvalget ansøgninger fra Røde Kors’ lokale afdelinger til vores interne ’nationale fond’, der understøtter udvikling af aktiviteter, ansøgninger om hensættelser og om køb og salg af fast ejendom. Ofte behandles ansøgningerne som skriftlig høring for at yde så hurtig en sagsbehandling som muligt over for afdelingerne.

 

collage

Økonomi- og revisionsudvalget består af følgende medlemmer:
Øverst fra venstre: Maarten van Engeland (formand), Anne Lerche Nordlund, Michael Rolf Jacobsen.
Nederst fra venstre: Sven Carlsen, Dorrit Vanglo, Johnny Rasmussen.