Vi hjælper 785.000 mennesker i Syrien

I et projekt støttet af DEVCO hjælper vi frem mod 2021, 785.000 mennesker i Syrien med at få adgang til basale sundhedsydelser.

 

Formål

FN anslår, at kun omkring halvdelen af alle hospitaler i Syrien er fuldt funktionsdygtige, samtidig med, at bare 45 % af det sundhedspersonale der var i landet før konflikten brød ud, stadig er aktive i sundhedssektoren. Da det derudover vurderes, at 12,8 millioner syrere har brug for en eller anden form for sundhedsydelse, betyder det, at det syriske sundhedssystem er utroligt belastet, samt at mange er afskåret fra behandlingsmuligheder.

Hvad gør vi?

For at bistå det syriske sundhedssystem og hjælpe de mange syrere der ikke har adgang til den sundhedshjælp som de har brug for, vil vi i dette projekt frem mod 2021 genopbygge og drive 9 sundhedsklinikker, udføre hjemmebesøg, samt uddanne og træne frivillige fra Syrisk Røde Halvmåne.

Konflikten i Syrien har blandt andet betydet, at stadig flere mennesker har behov for psykosocial støtte som følge af de ting de har oplevet, ligesom konflikten også har medført en stigning i antallet af personer der lever med handicap. Derfor har vi, som en del af projektet, identificeret 9 sundhedsklinikker i samarbejde med Syrisk Røde Halvmåne, som er blevet beskadiget under konflikten og som vi nu vil genopbygge. Når sundhedsklinikkerne står færdige vil de tilbyde basal lægehjælp, psykosocial støtte, samt behandling og rådgivning i forhold til diabetes. Derudover vil flere af klinikkerne tilbyde fysioterapeutisk behandling og genoptræning for personer der lever med handicap. For at sikre projektets effekt på den lange bane har vi sammen med Syrisk Røde Halvmåne stor fokus på at udvikle deres sundhedsfaglige kapacitet. Dette sker ved at uddanne og træne sundhedspersonale og frivillige inden for blandt andet fysioterapi, dialyse, diabetesbehandling og psykosocial støtte.

Resultatet af projektet bliver således, at den syriske befolkning vil få lettere adgang til den behandling de har brug for, så de kan leve et værdigt liv med færre fysiske og psykiske lidelser.

Projektet er ét af en række projekter vi har i Syrien, hvor vi støtter sundhedsklinikker og hjælper mennesker i nød.

Thumbnail
Psykosocial støtte er en hjørnesten i projektet. Foto: Ibrahim Malla, IFRC

Hvad gør vi?

For at bistå det syriske sundhedssystem og hjælpe de mange syrere der ikke har adgang til den sundhedshjælp som de har brug for, vil vi i dette projekt frem mod 2021 genopbygge og drive 9 sundhedsklinikker, udføre hjemmebesøg, samt uddanne og træne frivillige fra Syrisk Røde Halvmåne.

Konflikten i Syrien har blandt andet betydet, at stadig flere mennesker har behov for psykosocial støtte som følge af de ting de har oplevet, ligesom konflikten også har medført en stigning i antallet af personer der lever med handicap. Derfor har vi, som en del af projektet, identificeret 9 sundhedsklinikker i samarbejde med Syrisk Røde Halvmåne, som er blevet beskadiget under konflikten og som vi nu vil genopbygge. Når sundhedsklinikkerne står færdige vil de tilbyde basal lægehjælp, psykosocial støtte, samt behandling og rådgivning i forhold til diabetes. Derudover vil flere af klinikkerne tilbyde fysioterapeutisk behandling og genoptræning for personer der lever med handicap. For at sikre projektets effekt på den lange bane har vi sammen med Syrisk Røde Halvmåne stor fokus på at udvikle deres sundhedsfaglige kapacitet. Dette sker ved at uddanne og træne sundhedspersonale og frivillige inden for blandt andet fysioterapi, dialyse, diabetesbehandling og psykosocial støtte.

Resultatet af projektet bliver således, at den syriske befolkning vil få lettere adgang til den behandling de har brug for, så de kan leve et værdigt liv med færre fysiske og psykiske lidelser.

Projektet er ét af en række projekter vi har i Syrien, hvor vi støtter sundhedsklinikker og hjælper mennesker i nød.

DEVCO

Europakommissionens departement for internationalt udviklingsarbejde.

Besøg DEVCO´s hjemmeside

DEVCO logo Project funded by the European Union