Hjælp til fortalervirksomhed om klima

Røde Kors støtter de nationale Røde Kors selskaber i Malawi, Kenya, Georgien, Armenien og Nepal.


Røde Kors i Danmark har de sidste 3 år forvaltet et klimaprojekt, der har til formål at opbygge kapaciteten hos fem nationale Røde Kors selskaber i henholdsvis Malawi, Kenya, Georgien, Armenien og Nepal til at udøve fortalervirksomhed overfor deres regeringer.

Det skal understøtte, at civilsamfundet kan komme med inputs til formuleringen af de nationale klimatilpasningsplaner for at sikre, at de mest sårbare grupper bliver indtænkt i planerne.

Projektet supplerer igangværende Røde Kors projekter i de fem lande. Nordic Consulting Group har evalueret projektet i september 2017.

Projektet er støttet af CISU, Civilsamfund i udvikling.

DEVCO

Europakommissionens departement for internationalt udviklingsarbejde.

Besøg DEVCO´s hjemmeside

Project funded by the European Union Project funded by the European Union