PROGRAM I HVIDERUSLAND

Vi styrker civilsamfundet i Hviderusland. Med støtte fra EuropeAid hjælper Dansk Røde Kors civilsamfundet i Hviderusland, herunder mindst 100.000 sårbare borgere i Grodno og Minsk regionerne.

 

Sårbare og marginaliserede borgere i Belarus

Hviderusland er præget af mange sociale problemer, udsatte mennesker og familier plaget af misbrug og fattigdom. Lokale civilsamfundsorganisationer i Hviderusland yder støtte til disse sårbare personer, men mangler kapacitet og evne til at kunne bidrage i vigtige beslutningsprocesser. Lokale organisationers svage position og mangel på koordination med lokale autoriteter gør, at hjælpen til de svage borgere hverken er særlig frugtbar eller bæredygtig. Det vil Dansk Røde Kors gerne gøre noget med.

Gennem dette projekt vil vi styrke kapaciteten til lokale civilsamfundsorganisationer og styrke koordinationen mellem dem og lokale myndigheder, så de bliver i stand til at hjælpe med at forbedre levestandarden og livskvaliteten for de mest udsatte grupper i samfundet.

Samarbejde og kapacitetsopbygning

I samarbejde med Hviderusland Røde Kors, vil vi fremme deltagelsesorienterede aktiviteter for både lokale civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder, så de i fællesskab kan identificere, prioritere og tilgå sociale problemer gennem både uformelle og formelle dialoger. For at sikre forbedret adgang til sociale ydelser og kvaliteten af dem, vil civilsamfundsorganisationerne og de lokale myndigheder blive trænet i at implementere ydelser, som psykosocial støtte og assistance til sårbare og marginaliserede grupper. Derudover vil projektet styrke civilsamfundet og de sårbare gruppers stemme, ved at introducere kommunikationsstrategier, internationale 'studieture' og møder i lokale rådhuse.

Gennem træning af omkring 500 ansatte og frivillige i hvordan de bedre kan yde tjenester som psykosocial støtte og assistance til sårbare og marginaliserede grupper, har projektet som mål at nå ud til i alt 100.000 borgere.

Projektet har et budget på 4,4 millioner kroner, hvoraf 3,7 millioner er finansieret af EuropeAid. 

 

DEVCO

Europakommissionens departement for internationalt udviklingsarbejde.

Besøg DEVCO´s hjemmeside

DEVCO logo Project funded by the European Union