Vi styrker Sudans modstandskraft mod klimaforandringer

I samarbejde med Hollandsk, Spansk og Svensk Røde Kors og EU har vi siden juni 2017 forberedt sudanesiske lokalsamfund på klimaforandringer.

 

kontainer_image

Program i Sudan

Sammen med Hollandsk, Spansk og Svensk Røde Kors støtter vi det lokale Røde Kors-selskab i Sudan, Sudanesisk Røde Halvmåne, med at styrke lokalsamfunds modstandskraft mod klimaforandringer i de tre sudanesiske delstater Northern, River Nile og Kassala. Beboerne i landområderne i Sudan er dybt afhængige af landbrug og kreaturer, og klimaforandringerne truer derfor store dele af befolkningens levebrød. Programmet i Sudan skal træne lokalsamfundene i bedre håndtering af naturressourcerne for at forebygge, bekæmpe og vende ørkendannelse.

 

Programmets formål

Nylige undersøgelser viser at mængden af nedbør i Sudan er faldet over de seneste år, mens temperaturerne er steget. Dette skyldes både geografiske faktorer, men sandsynligvis også menneskelige faktorer som dårlig forvaltning af naturressourcer. Programmet i de tre delstater i Sudan skal derfor resultere i at lokalbefolkningen bliver bedre rustet til at beskytte skove og landbrugsjord, tage bedre håndteringsstrategier i brug og indføre vedvarende energi.

 

Dansk Røde Kors støtter arbejdet

Programmet koordineres af Hollandsk Røde Kors og implementeres af Sudanesisk Røde Halvmåne. Dansk Røde Kors’ bidrag til projektet bygger på næsten tredive års samarbejde med Sudanesisk Røde Halvmåne om fødevaresikkerhed, og lokalsamfundsbaseret sundhed og førstehjælp i den sudanesiske delstat Røde Hav. Flere af disse programmer er blevet gennemført med støtte fra EU, og erfaringerne fra disse programmer danner grundlag for Dansk Røde Kors’ støtte til operationen. Dansk Røde Kors vil særligt have ansvar for arbejdet i delstaten River Nile.

INTPA

Europakommissionens departement for internationalt samarbejde og udvikling.

Besøg INTPA´s hjemmeside

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.