Bedre uddannelses- og arbejdsvilkår for 12.900 unge mennesker i Europa

Projektet EU4Youth har som mål at give unge mennesker i Georgien, Armenien og Hviderusland bedre mulighed for at få en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet.

 

Thumbnail

Gennem støtte og træning, der fremmer de unges jobparathed samt støtte til entreprenørskab, sætter projektet fokus på at give grupper af marginaliserede unge nye muligheder i livet. Projektet er rettet mod 12.900 unge mænd og kvinder.

Tværfaglige partnerskaber bygger bro mellem arbejdsløshed og arbejdsliv

I løbet af projektet vil Røde Kors i Danmark og partnerne i projektet engagere og mobilisere 210 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, jobcentre, lokale myndigheder, uddannelses- og erhvervssektoren, samt den private sektor og NGO’er i projektet. Ved at skabe netværk vil projektet støtte marginaliserede unge, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, og arbejdsgivere, der vil få bedre mulighed for og viden om at inkludere unge mennesker på arbejdsmarkedet.

Empowerment af unge

Projektet vil oprette informationscentre, der skal være med til at facilitere netværk og sikre bedre deling af information. Centrene er også et sted, hvor de unge mennesker kan blive klar over deres egne mål og drømme. De vil blive støttet i at være en del af civilsamfundet og hjulpet til at udvikle livsfærdigheder, som gør dem klar til at lære og til selv at søge nye muligheder. Samtidig vil projektet forsøge at inkludere unge i frivilligt arbejde og i fortalerarbejde rettet mod den private sektor for at åbne op for praktikpladser og on-the-job uddannelse.

Entreprenørskab

Projektets mål er at give 180 unge mennesker fra afsides områder i de tre lande mulighed for selv at udvikle små, innovative forretningsideer og give dem støtte og netværk til at realisere disse idéer. Disse unge entreprenører vil blive tilknyttet en mentor fra staten eller fra en NGO.

EuropeAid støtter projektet, som implementeres mellem 2018-2021, med omkring 9,7 mio. kr. Både Georgisk, Armensk og Hviderussisk Røde Kors er implementerende partnere i projektet. Ungdommens Røde Kors og Connectio er også partnere i projektet.

 

INTPA

Europakommissionens departement for internationalt samarbejde og udvikling.

Besøg INTPA´s hjemmeside

DEVCO logo
Funded by the European Union