Røde Kors hjælper over 18.000 mennesker i Nordkorea

I et samarbejde med EU hjælper Røde Kors sårbare mennesker i Nordkorea i kampen mod sult og hungersnød.

Fødevareusikkerhed og dårlig ernæring

I Nordkorea kæmper millioner af mennesker med dårlig ernæring og fødevareusikkerhed. Dette skyldes blandt andet et hårdt klima, sårbarhed overfor naturkatastrofer og en begrænset mekanisering af landbruget. Røde Kors arbejder derfor for at forbedre fødevaresikkerheden og ernæringstilstanden blandt socialt sårbare grupper i særligt udsatte områder i landet.

Styrkelse af lokale organisationer og træning af frivillige

Formålet med projektet er at styrke Nordkoreansk Røde Kors’ og andre lokale organisationers evne til at bekæmpe fødevareusikkerhed og dårlig ernæring blandt udsatte grupper i Nordkorea.

En række europæiske organisationer med viden om fødevareproduktion vil facilitere træningssessioner for lokale organisationer i Nordkorea. Målet er at øge de lokale organisationers viden om produktionen af fødevarer. Deltagerne på træningssessionerne vil efterfølgende videreformidle deres viden til udvalgte lokalsamfund, så lokalsamfundenes fødevareproduktion kan effektiviseres.

Derudover vil lokale Røde Kors frivillige blive trænet i ernæring og hygiejne, så de kan gennemføre lokale oplysningskampagner, der har til formål at styrke befolkningens sundhed.

Endelig vil projektet arbejde med forebyggelse af katastrofer, herunder hvordan man kan beskytte afgrøder mod f.eks. oversvømmelser.

Projektet gennemføres fra marts 2017 til august 2020 med støtte fra EU.

INTPA

Europakommissionens departement for internationalt samarbejde og udvikling.

Besøg INTPA´s hjemmeside

DEVCO logo
Funded by the European Union