Flygtninge og migranter styrkes med frivilligt arbejde

I samarbejde med EU har vi siden 2017 styrket flygtninge og migranter i fire forskellige lande ved at inkludere dem i frivillige fællesskaber.

Thumbnail
ToT i Life Skills i Roskilde, Fab. 2018
Thumbnail
Life Skills aktivitet om ’Stress’ i Slagelse, marts 2018

Flygtninge og migranter som ressourcer

Unge flygtninge og migranter ses ofte som sårbare, passive modtagere af humanitær hjælp. Med dette program ønsker vi at bryde denne stereotyp og give unge flygtninge og migranter mulighed for selv at bidrage som aktive demokratiske medborgere i Europa. Det gør vi ved at inddrage unge flygtninge og migranter i frivilligprojekter og derved give dem en chance for at styrke deres samarbejdsevner. Programmet sigter mod at styrke unge flygtninge og migranter samt andre unge, der påvirkes af migration, og hjælpe dem til at blive aktive medborgere med respekt for demokratiske værdier, fundamentale rettigheder og interkulturel forståelse.

Styrkelse af social inklusion i lokalsamfundet

Programmets mål er at unge minoriteter, migranter og lokale i Bulgarien, Danmark, Ungarn og Rumænien får øget deres muligheder og evner til at engagere sig i lokalsamfundet. Dette sker ved at de unge deltager i frivilligt drevne innovative aktiviteter. Dansk Røde Kors samarbejder med Røde Kors-selskaberne i Bulgarien, Ungarn og Rumænien om at skabe og udvikle metoder til at inkludere unge i frivilligt arbejde. Blandt andet etablerer projektet Livsfærdighedsgrupper og Dialoggrupper. De unge flygtninge og migranter der rekrutteres til disse grupper skal blandt andet træne hinanden og andre og hjælpe med at styrke social inklusion i lokalsamfundene.