Internationalt Røde Kors

Røde Kors i Danmark er en del af hele verdens Røde Kors.

Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC), som blev stiftet i 1863, er skrevet ind i Geneve-konventionerne og anerkendt af stort set alle verdens lande. Komiteen har hovedkvarter i Geneve og medarbejdere fra mange lande i hele verden.

ICRC står for Røde Kors' internationale arbejde i krigssituationer og i områder, hvor der er krig. Et eksempel på det første er Syrien og Sydsudan, hvor krigen er tydelig.

Sammenslutningen

Når naturkatastrofer rammer i områder, hvor der ikke er krig, hjælper Det Internationale Røde Kors Forbund (IFRC). Forbundet arbejder med katastrofer og udviklingshjælp over hele kloden, hvor situationen ikke er domineret af krige og konflikter.

IFRC er en demokratisk sammenslutning af Røde Kors og Røde Halvmåne i 192 lande i verden. Den daglige ledelse er placeret i Geneve i Schweiz.

Forbundet organiserer samarbejdet mellem de nationale Røde Kors selskaber og har selv  ganske få ansatte ude i felten.  Under en katatrofe trækker Forbundet på ansatte og frivillige fra blandt andet Røde Kors i Danmark.

Røde Kors i Danmark

Røde Kors i Danmark samarbejder direkte med Røde Kors i fattige lande om fælles projekter. Men vi lønner og udsender også eksperter gennem både Forbundet (IFRC) og ICRC.

Røde Kors i Danmark søger Danida og EU om penge til konkrete internationale projekter. Det kan være projekter, som vi selv styrer eller projekter, som styres af IFRC eller ICRC.

Over halvdelen af de lokale Røde Kors afdelinger i Danmark støtter vores internationale arbejde direkte gennem venskabsprojekter.