Internationalt Røde kors

Røde Kors i Danmark er en del af det verdensomspændende Røde Kors.Haiti 00778 602

”Det gamle Røde Kors” – det som Henry Dunant stiftede i 1863 – er ”Den Internationale Røde Kors Komite" (ICRC). Den del af Røde Kors er skrevet ind i Geneve-konventionerne – og anerkendt af stort set alle verdens lande. ICRC har hovedkvarter i Geneve – og har medarbejdere fra mange lande i hele verden.

Det er ICRC, der står for vores internationale arbejde, når det handler om krige – eller foregår i områder, hvor der er krig. Et eksempel på det første er Afghanistan, hvor krigen er tydelig for alle. Og efter tsunamien hjalp ICRC med katastrofen i den nordlige del af Sri Lanka, hvor der var borgerkrig.

Sammenslutningen

I resten af Sri Lanka, var det Det internationale Røde Kors Forbund (IFRC), der hjalp ofrene efter tusnamien. Altså de steder, hvor der ikke var krig. Forbundet arbejder med katastrofer og udviklingshjælp over hele kloden – men altså primært de steder, hvor der ikke er krige og konflikter.

IFRC er en sammenslutning af Røde Kors og Røde Halvmåne i 190 lande i verden. Det er også på demokratisk vis de 190 selskaber, der overordnet bestemmer.  Og så er der ansat en daglig ledelse, der ligeledes fra Geneve i Schweiz leder arbejdet.

Forbundet – som IFRC hedder i daglig tale – har kun få ansatte ude i felten og trækker i stedet på ansatte og frivillige fra blandt andet Røde Kors i Danmark under for eksempel en katastrofe. Så Forbundet er i høj grad dem, der organiserer samarbejdet mellem de nationale Røde Kors selskaber internationalt.

Og så er der os

Dansk Røde Kors er også i høj grad internationalt. Og sådan er det med Røde Kors i mange lande. Vi samarbejder direkte med Røde Kors i fattige lande om fælles projekter – og vi betaler og sender mange eksperter ud med både Forbundet (IFRC) og ICRC.

Røde Kors i Danmark er også internationale set i forhold Danida og EU, hvor vi søger om penge til konkrete internationale projekter. Nogle gange til projekter, som vi selv styrer – andre gange til at støtte op om det arbejde,  IFRC eller ICRC laver – ofte i forbindelse med aktuelle katastrofer eller konflikter.

I dag deltager 150-200 lokalafdelinger konkret i det internationale arbejde og tilbyder forskellige aktiviteter i deres lokalområde, der er med til at formidle om vores arbejde og indsatser ude i verden.