Ledige stillinger

Som medarbejder i Røde Kors arbejder du for at forhindre og afhjælpe menneskelig nød og lidelse, hvad enten den finder sted i Danmark eller ude i verden. Ved at forene indsatsen fra vores medarbejdere og mange frivillige kan vi gøre en forskel for mennesker, som er sårbare og udsatte. Vores arbejdsområder er inddelt i fire:
  • Landskontoret
  • Asyl-afdelingen
  • International udvikling
  • Katastrofeberedskabet
Læs mere om vores ledige stillinger nedenfor. Vær opmærksom på, at der er forskellige telefonnumre afhængigt af, hvilken af de fire dele du måtte have et spørgsmål til.