Økonomi - fem hurtige spørgsmål

I 2017 brugte Røde Kors i Danmark over 700 mio. kr. på hjælpearbejde i udlandet og 593 mio. kr. på hjælpearbejde i Danmark inklusiv asylarbejdet.

Hvordan må Røde Kors samle ind? 

Røde Kors samler ind via markedsføring i egne og eksterne medier, via rødekors.dk, sociale medier, tv, radio, donation via SMS, MobilePay, giro/bankoverførsel, indsamlingsbøsser samt i samarbejde med eksterne partnere såsom erhvervsvirksomheder, butikker, andre organisationer, medier, på events, ved valgsteder og med udvalgte frivillige.

Indsamlingstilladelse med journalnummer 14-921-00051 er indhentet hos Indsamlingsnævnet.

Når jeg støtter med 100 kr., hvad går pengene til?

Det afhænger af, hvad du har valgt at støtte. Vores  indsamlinger støtter forskellige formål, og udgifterne varierer. Men generelt fordeler 100 kr. doneret til Røde Kors sig sådan:

  • 37 kr. til katastrofer og nødhjælp
  • 21 kr. til udviklingsarbejde og katastrofeforebyggelse
  • 14 kr. til genbrugsaktiviteter
  • 11 kr. til hjælpearbejdet i Danmark
  • 6 kr. til administration
  • 6 kr. til at samle flere penge ind
  • 3 kr. til førstehjælp og samaritter
  • 2 kr. til oplysning

Hvorfor bruger I penge på andet end hjælpearbejdet?

Hver eneste krone vi bruger, går til at gøre en forskel for mennesker i nød. De penge, der ikke går direkte til hjælpearbejdet, investerer vi i at opretholde en effektiv organisation. Vi understøtter og udvikler hjælpearbejdet, fx med genbrugsbutikkerne og med fundraising, der indbringer betydelige midler til vores nødhjælpsindsats.

Hvordan sikrer I, at pengene ikke går til korruption?

Så snart der er mistanke om korruption i et partnerskab med et andet Røde Kors selskab, stopper vi alle overførsler af penge, indtil vi kan vurdere, om samarbejdet skal ophøre permanent. Vi bruger midler på at sikre, at pengene bliver brugt, hvor de skal. Det sker bl.a. via vores landedelegater, der følger hjælpen til dørs. Vi har desuden eksterne revisorer, der tjekker regnskaber og påpeger evt. uoverensstemmelser, der måtte opstå.

Har du viden om noget, der lyder eller ser mærkeligt ud? Så hører vi gerne fra dig - klik her

Hvorfor bruger I penge på kommunikation?

Det koster penge at samle penge ind, ligesom det koster penge at kommunikere vigtigheden af hjælpearbejdet. Jo flere, der kender til vores indsats for udsatte og sårbare mennesker, jo flere bakker op om arbejdet, og jo flere mennesker kan vi hjælpe. Derfor er det afgørende, at vi fortsat investerer i at sikre kendskab og opbakning til Røde Kors.