EU samarbejde

Røde Kors har siden 1998 samarbejdet med EU, som støtter vores humanitære nødhjælpsoperationer i Europa, Mellemøsten, Asien og Afrika.

Her under kan du læse om, hvilke projekter EU støtter.

ECHO projekter

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse.  

Besøg ECHO´s hjemmeside

DEVCO logo

ECHO-certifikat

INTPA projekter

Europakommissionens departement for internationalt samarbejde og udvikling.

Besøg INTPA´s hjemmeside

DEVCO logo

Det gør ECHO

EU- Kommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse (ECHO) har til formål er at redde og beskytte liv, forhindre og mindske menneskelig lidelse, samt værne om integriteten og værdigheden for de befolkningsgrupper, som er påvirket af naturkatastrofer og menneskeskabte kriser.

På baggrund af internationale principper om neutralitet, medmenneskelighed, uafhængighed og upartiskhed fremsat af Den europæiske konsensus om humanitær bistand, yder EU behovs-baseret humanitær bistand, som særligt retter sig mod de mest udsatte. Bistandshjælpen er kanaliseret ud til berørte befolkningsgrupper, uden hensyn til race, etnicitet, religion, køn, nationalitet eller politisk overbevisning.

Det gør INTPA

EU-kommissionens departement for internationalt udviklingsarbejde er ansvarlig for udformningen af Den Europæiske Unions udviklingspolitik og sektorpolitikker med det formål at reducere fattigdom i verden, sikre bæredygtig udvikling og fremme demokrati, fred og sikkerhed.

 

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside fortæller om humanitære bistandsaktiviteter, som er implementeret med finansiel støtte fra Den Europæiske Union. Holdninger udtrykt på denne side afspejler ikke EU's officielle standpunkter, og Europa Kommissionen står ikke til ansvar for brug af informationen fra denne side.

 

ECHO-støttede programmer

 

INTPA-støttede programmer

Programmer med støtte fra andre EU-organer