EU samarbejde

Røde Kors har siden 1998 samarbejdet med ECHO, som støtter vores humanitære nødhjælpsoperationer i Europa, Mellemøsten, Asien og Afrika.SARC AL Sweida Branch Samer Aboalway

Vinter i Syrien - Foto: Samer Abo Alway

Det gør ECHO

EU- Kommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse (ECHO) har til formål er at redde og beskytte liv, forhindre og mindske menneskelig lidelse, samt værne om integriteten og værdigheden for de befolkningsgrupper, som er påvirket af naturkatastrofer og menneskeskabte kriser.

På baggrund af internationale principper om neutralitet, medmenneskelighed, uafhængighed og upartiskhed fremsat af Den europæiske konsensus om humanitær bistand, yder EU behovs-baseret humanitær bistand, som særligt retter sig mod de mest udsatte. Bistandshjælpen er kanaliseret ud til berørte befolkningsgrupper, uden hensyn til race, etnicitet, religion, køn, nationalitet eller politisk overbevisning.

Det gør DEVCO

EU-kommissionens departement for internationalt udviklingsarbejde er ansvarlig for udformningen af Den Europæiske Unions udviklingspolitik og sektorpolitikker med det formål at reducere fattigdom i verden, sikre bæredygtig udvikling og fremme demokrati, fred og sikkerhed.

ECHO-støttede programmer: