Hvad er en orkan?

Orkaner er et eksempel på, hvordan naturens rå styrke til tider kan være livsfarlig for mennesker og ødelæggende for samfund. Orkaner kaldes også cykloner eller tyfoner afhængigt af, hvor i verden de opstår.

De tropiske orkaner starter deres liv over varmt vand (+26,5 C). Luften stiger til vejrs, når den opvarmes, og derfor trækkes den kolde luft ned. Voldsomme tordenskyer dannes, og rotationen af luft stiger efterhånden i hastighed. Når vindhastigheden rammer 63 km/t, kalder vi det en tropisk storm. Når hastigheden stiger til mere end 117,7 km/t, er den nået orkanstyrke. I orkanens midtpunkt, der kaldes orkanen øje, er der vindstille, men lige udenfor øjet raser de voldsomste vinde.

Ødelæggende vindstyrker

Kategoriseringen af orkaner sker efter Saffir-Simpson-skalaen. Orkanerne inddeles ud fra vindhastigheden på en skala fra 1-5, hvor kategori 5 er orkaner med de kraftigste vindstyrker på over 69,0 m/s. Det er mere end 250 km/t.

Der dannes hvert år omtrent 80-100 orkaner i verden. Mange af dem, når heldigvis at rase ud på nogle timer, men nogle bliver til meget kraftige orkaner, der har en levetid på flere uger. Det er dem, der kan skabe så store ødelæggelser for os mennesker. Det er dem, der med deres kraftige vinde, på et øjeblik kan rive menneskers livsgrundlag væk.

Forskellen på Orkaner, tyfoner og cykloner

Der er reelt ingen forskel på orkaner, tyfoner og cykloner. Navngivningen afhænger af hvor i verdenshavene de tropiske storme opstår.

Tidslinje over orkaner i Caribien 2017

Hvad gør vi?

Orkaner er mere forudsigelige for os end mange andre naturkatastrofer. Videnskaben har udviklet metoder til at følge orkaners opståen og beregne, hvor de højest sandsynligt vil ramme kysten. Det hjælper os til at kunne evakuere folk før orkanen ankommer og forberede nødhjælpen bedre.

Når en katastrofe så  rammer, er det første, vi fokuserer på, den basale nødhjælp. Det drejer sig om:

Midlertidigt husly til dem, der har mistet deres hjem.

Mad er et vigtigt fokuspunkt. Det er et livsvilkår, og fraværet af det kan skabe panik og tære på i forvejen svindende kræfter, som der ellers er hårdt brug for i katastrofesituationer.

Vand skal der til. Men vandforsyninger bliver ofte ødelagte eller forurenede, når en naturkatastrofe, som en voldsom orkan, har ramt. Det kan føre til at vandbårne sygdomme, som kolera og diarre, bryder ud, og det kan betyde en ødelæggende epidemi i et allerede kvæstet område. Derfor prøver vi at sørge for adgang til rent vand, bedre toiletforhold og uddeler hygiejnepakker. Vi oplyser også befolkningen om hygiejne.

Lægehjælp til dem, der er kommet til skade under orkanen suppleret af psykosocial støtte og førstehjælpstræning til lokalbefolkningen.

Støt fast hver måned - red liv hver dag

Vil du gøre mere for de mennesker, der er ramt af krig og katastrofer? 
Som en fast bidragyder, så gør du stor forskel for hjælpearbejdet. Du får ambulancen frem, skaffer det rene vand, sikrer varme tæpper og den akutte hjælp til ofre. Gennem din faste støtte kan vi være der og redde liv. Hver dag, før, under og efter en katastrofe, verden over. Tak fordi du opretter dig til at gøre en forskel i dag.