Familiecamp

Røde Kors’ familiecamp er et tilbud til familier i en socialt udsat position, der allerede er i kontakt med Røde Kors.  

En familiecamp byder på positive og sjove oplevelser for familierne, men familiecamp er ikke kun ferie. Vores familiecamps er inspireret af den danske højskoletradition, hvor læring og samvær er i højsædet. 

På familiecamps drejer det sig nemlig også om at få inspiration til forældreskab og til, hvordan man løser konflikter i familien, mens der også bliver hygget, slappet af og lavet sjove aktiviteter for børn og voksne.

Se SocialRespons' evaluering af familiecamp fra 2022 her

”Altså jeg synes faktisk, at alle skulle tage at prøve det. Det er rart at høre og se ligesindede. Og vi skal jo leve på en sten og så samtidig prøve at få det til at fungere, ikke? Og så har man det jo også sådan, at man gerne vil give sine børn gode oplevelser”

Forælder i midtvejsevalueringen af familiecamp i 2021

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Familiecamp A-Z

En familiecamp varer fem dage og afholdes i skolernes ferier, fordelt forskellige steder i Danmark. Indholdet på campen veksler mellem familieaktiviteter og aktiviteter, hvor deltagerne inddeles i grupper efter alder og laver aktiviteter hver for sig. I campens tætpakkede program indgår naturligvis også fritid, hvor familierne kan slappe af og hygge sig med hinanden og de øvrige familier.