Center Voldby

Center Voldby er et opholdscente for familier med børn.. OBS: Da Udlændingestyrelsen har besluttet at lukke Center Voldby, flytter de sidste beboere fra centeret i løbet af november og december. Derfor modtager Center Voldby heller ikke længere donationer. Centeret lukker den 31. december 2016.

Antal beboere: 36 | Nationaliteter: 6| Frivillige: 41

- Tal senest opdateret 31. oktober  2016


Udover opholdscenteret på Dolmervej har Røde Kors også et regionskontor på Sangstrupvej i Voldby. Her er børnehave, skole, klub, jobcenter og sundhedsklinik, som alle er beregnet til børn og voksne fra centrene i Grenaa, Lyngbygaard og Voldby. 

Hverdagen på asylcenteret

 

 • Boliger
  På Center Voldby bor børnefamilierne i 1-2 rum med eget bad og toilet men med fælles køkken. Herudover er der i tilbygningen indrettet to lejligheder til familier med fire børn. Disse familier har eget bad og toilet samt eget køkken.

  Beboerne står selv for alt det praktiske med at købe ind, lave mad og gøre rent. Det hører med til en almindelig hverdag.

  Alle beboerne har adgang til et hyggeligt gårdmiljø mellem bygningerne.

 • Sundhedsklinik
  Asylansøgere med helbredsmæssige problemer får hjælp af erfarne Røde Kors sygeplejersker på klinikken i Voldby. Her er der også tilknyttet læger og psykologer.

  Det er klinikkens læge, der vurderer, om der er behov for at henvise videre til sygehus eller speciallæge.

 • Børnehave
  Børn fra tre til fem år går i Røde Kors-børnehave på Sangstrupvej i Voldby. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, så forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

  Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge og genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.
   
 • Skole for børn og unge
  Alle børn i alderen 6-17 år går i skole. Børn på asylcentrene har, som andre skolebørn, brug for at lære noget nyt og blive værdsat. Det giver mod på fremtiden, hvad end den bringer.

  Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur og teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål. Efter skoletid får eleverne lektiehjælp, som Røde Kors´ frivillige står for.

  Undervisningen foregår på Røde Kors´ skoler den første tid, og når lærere og pædagoger vurderer, at børnene fagligt og socialt er klar, er der en mulighed for at starte i den lokale folkeskole.

 • Voksenundervisning og praktik
  Alle beboere har adgang til både voksenundervisning og et jobcenter, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Nye asylansøgere over 17 år kommer til en samtale på jobcentret. Her bliver de spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og kompetencer.

  Medarbejderne på asylcentrene gør en stor indsats for at skabe en aktiv hverdag med en kombination af sprogundervisning, aktivering og praktik. På voksenskolen underviser de bl.a. i arbejdsrettet dansk, engelsk, CV-skrivning og iværksætteri.

  Røde Kors samarbejder med skoler og arbejdsgivere, så asylansøgerne har mulighed for at modtage undervisning på skoler i området eller komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

 • Fritidstilbud
  Ligesom danske børn kan gå i SFO, så kan børn og unge på asylcentret gå i fritidsklub efter skoletid. I klubben sørger uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere for fælles aktiviteter så som madlavning, spil, tegning eller sport. Klubtilbuddet kan være på selve centret eller på fritidsklubber i lokalområdet med danske børn og unge. Det varierer fra sted til sted.

  Når dagens skolegang og praktik for de voksne er afsluttet er der på Center Voldby forskellige fritidstilbud. Der er blandt andet motionsrum, computerrum og fælles opholdsrum.

  Mange af aktiviteterne drives af frivillige. 

Bliv frivillig på et asylcenter