Udrejsecenter Avnstrup

Udrejsecenteret huser børnefamilier, der har fået afslag på asyl i Danmark eller har fået inddraget deres opholdstilladelse. Det ligger i Lejre Kommune ca. 20 km fra Roskilde

Røde Kors varetager den daglige drift af centeret og stiller en række tilbud og aktiviteter til rådighed for beboerne. Indsatsen handler om at skabe en så værdig og aktiv hverdag som muligt indenfor de rammer, som udlændingemyndighederne har bestemt.

Røde Kors har fokus på beboerinddragelse, for eksempel ved at holde jævnlige møder med beboerne og ved at tilbyde aktiviteter, der tager udgangspunkt i beboernes ønsker, og som både beboere og frivillige kan være ansvarlige for.

Undervisning og aktivering for voksne beboere er betinget af, om Hjemrejsestyrelsen vurderer, at beboerne samarbejder med myndighederne om udrejse. Beboere, der er vurderet til at samarbejde, deltager i hjemrejseforberedende undervisning, praktik og aktivering ifølge en aftale, den enkelte indgår med Hjemrejsestyrelsen.

Børnene kan komme i vuggestue, børnehave, skole og klub på centeret. En del børn går også på folkeskoler i lokalområdet.

Hjemrejsestyrelsen har kontor på centeret og står for rådgivning og vejledning om hjemrejse.

Dansk Flygtningehjælp tilbyder uvildig juridisk rådgivning til beboerne.

Boligforhold

Familier på fire personer eller derover har to værelser. De har eget bad og toilet i tilknytning til værelset. Nogle af de større familier kan have mere end to rum.

Mindre familier bor i ét værelse og deler toilet og bad med andre.

Familierne bor i forskellige boafsnit på centeret. Hvert afsnit har fælles køkken og et køleskab til hver familie.

Råvarerne til brug for madlavning bestiller familierne to gange om ugen direkte hos en leverandør, der leverer samlet til centeret. Hygiejneartikler bestilles på samme måde.

Sundhedsklinik

Beboerne kan få hjælp med helbredsmæssige problemer af sygeplejersker, læger og sundhedsplejersker på centerets sundhedsklinik, ligesom sundhedspersonalet også kan henvise til Røde Kors’ psykologer.

Klinikken har åbent alle hverdage, hvor personalet både tager sig af planlagte aftaler og andre akutte sundhedsmæssige behov.

Tilbuddet er lagt til rette på en måde, så klinikken så vidt muligt minder om arbejdsgangene hos en praktiserende læge.

Børn har adgang til samme sundhedsydelser som danske børn.

Voksne har ret til at få nødvendig, uopsættelig og smertelindrende behandling. I tilfælde af behov for mere omfattende sundhedsydelser skal sundhedspersonalet søge om bevilling hos Udlændingestyrelsen.

Forældre med børn under ét år tilbydes strukturerede forløb, hvor de kan få den vejledning og viden, de som nybagte forældre kan have brug for.

Vuggestue og børnehave

Der er tilbud om vuggestue til børn fra et til to år samt børnehave til børn fra tre til fem år. Hvis der er bekymring i forhold til et barns udvikling, kan der søges om bevilling til plads i vuggestuen til børn under ét år.

Vuggestue, børnehave, skole og klub er indrettet i separate bygninger i tilknytning til centeret.

Det pædagogiske personale har særligt fokus på trygge, strukturerede og genkendelige rammer og på aktiviteter, der styrker børnenes personlige, sociale og sproglige udvikling.
Læs mere her

Skole og klub for for børn og unge

Børn i alderen 6-16 år går i skole. I den første tid går børnene på Røde Kors-skolen på centeret.

Når børnene vurderes socialt og fagligt klar til det, kommer de på lokale folkeskoler i Lejre og Ringsted.

Efter skoletid er der tilbud om klub, og via klubben kan børn mellem seks og 16 år få tilbud om at deltage i lokale foreningsaktiviteter, for eksempel sport.

Voksenundervisning og praktik

Undervisning og aktivering er betinget af, om Hjemrejsestyrelsen vurderer, at beboerne samarbejder med myndighederne om udrejse.

Voksne, der er vurderet til at samarbejde, deltager i hjemrejseforberedende undervisning, praktik og aktivering ifølge en aftale, den enkelte indgår med Hjemrejsestyrelsen, og som Røde Kors personale hjælper med at iværksætte.

Alle over 18 år, der ikke medvirker til hjemrejse, får ikke tilbud om undervisning eller aktivering.

Når unge fylder 17 år, følger der ikke længere økonomi med til deres uddannelsesforløb. Det er et af flere problemer, som Røde Kors har beskrevet i en rapport om børnenes trivsel, der udkom i marts 2023.
Læs rapporten her

Fritidstilbud

Røde Kors arbejder for, at der skabes så mange fritidstilbud som muligt for beboerne inden for de rammer, der er. Det sker i samarbejde med beboerne og frivillige fra Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet og lokale foreninger.

Aktiviteterne foregår både på og uden for centeret. For eksempel er der secondhand-shop og aktiviteter som fitness, frisør, billard og café drevet af beboere i samarbejde med frivillige. Børn mellem seks og 16 år kan via klubben deltage i lokale fritidsaktiviteter.

Frivillige

Frivillige står for mange forskellige aktiviteter for og med asylansøgerne på udrejsecenteret.

Aktiviteterne spænder fra idræt til lektiehjælp, drift af kreative værksteder, it-caféer, cykelværksteder mv. Som frivillig får du mulighed for at lære asylansøgerne at kende, og du bidrager til en meget nødvendig frivillig social indsats.

Hvis du vil høre mere om frivilligopgaven eller melde dig som frivillig kan du tilmelde dig vores informationsmøder her:

Kontakt Center Avnstrup

Avnstrupvej 1
4330 Hvalsø
3527 9800
centeravnstrup@redcross.dk

Kontaktperson
Helle Jørgensen
hej@redcross.dk

Regionsleder
Carsten Isaksen
cai@redcross.dk

 

Sikker e-mail adresse 
- kun for myndigheder
sikkerpost@redcross.dk

Donationer til centeret

På vores centre har vi altid brug for tøj, sko, legetøj, rejsetasker, køkkengrej mm. 

Hvis du har noget, som du gerne vil donere, kan du lægge det i de store containere, der findes foran centrene. Vi tager med glæde imod donationer, som du mener kan gavne asylansøgerne på Røde Kors’ asylcentre i Danmark.

Se asylcentre, der modtager donationer

Lokalt samarbejde

For Røde Kors er det vigtigt, at vi er en del af det lokale samfund. Samarbejdet med kommunen, skoler, virksomheder og foreninger betyder, at vi kan tilbyde beboerne på Røde Kors' asylcentre en indholdsrig, aktiv hverdag.

Har du gode idéer til lokalt samarbejde, så send os en mail:

centeravnstrup@redcross.dk

STØT NU