Center Avnstrup

Center Avnstrup er hjemrejsecenter for børnefamilier, der har fået afslag på asyl i Danmark. Her bor også familier, der har fået inddraget deres opholdstilladelser.

Centeret ligger ved Hvalsø i Lejre Kommune og er med en kapacitet på ca. 400 pladser det største asylcenter på Sjælland

Røde Kors varetager den daglige drift af centeret og stiller en række tilbud og aktiviteter til rådighed for beboerne. Indsatsen handler om at skabe en værdig og aktiv hverdag for denne gruppe af afviste indenfor de rammer, som udlændingemyndighederne har bestemt.

På centeret er der undervisning og praktik for voksne og vuggestue, børnehave og klub for børnene. Børn i skolealderen går i skole. På jobcenteret er der fokus på at hjælpe beboerne med CV-skrivning og praktikforløb, der kan støtte dem med henblik på beskæftigelse og genindtræden på arbejdsmarkedet i hjemlandet. Medarbejdere fra Hjemrejsestyrelsen står for rådgivning og vejledning om hjemrejse.

Hverdagen på centeret

Familier på fire personer eller derover har to værelser. De har eget bad og toilet i tilknytning til værelset. Mindre familier bor i ét værelse og deler toilet og bad med andre.

Sundhedsklinik

Beboerne på Center Avnstrup kan få hjælp med helbredsmæssige problemer af sygeplejersker og sundhedsplejersker på centerets sundhedsklinik. Klinikken har åbent tre dage om ugen, og herudover er der åbent for aftalte tider. Børn har adgang til samme sundhedsydelser som danske børn. Voksne har ret til at få uopsættelig og smertelindrende behandling.

Vuggestue og børnehave

Der er vuggestue til alle et til toårige børn. Børn fra tre til seks år går i børnehave. I børnehaven har pædagoger og pædagogmedhjælpere særligt fokus på trygge, strukturerede og genkendelige rammer og på aktiviteter, der styrker børnenes personlige, sociale og sproglige udvikling. Børnehaven har åbent 25 timer om ugen.

Skole for børn/unge

Børn i alderen 6-16 år går i skole. De fleste børn går i Røde Kors’ skole i Lynge. Røde Kors arbejder på at finde egnede skolelokaler tættere på Avnstrup. Børn, der fagligt og socialt er vurderet klar til det, går i lokale folkeskoler i Lejre og Ringsted.

Voksenundervisning og praktik

Avnstrup har både voksenundervisning og et jobcenter, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Alle nye beboere over 17 år kommer til en samtale på jobcenteret, hvor de bliver spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og kompetencer, sådan at undervisning og praktik kan tilrettelægges så godt som muligt for den enkelte. På voksenskolen undervises bl.a. i engelsk, modersmål, IT, førstehjælp og iværksætteri. Beboerne har desuden mulighed for at komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

Fritidstilbud

Ligesom danske børn kan gå i SFO, så kan børn og unge på asylcenteret gå i fritidsklub efter skoletid. For de 6-12 årige foregår det i eftermiddagstimerne, og for de 13-17 årige er det mest sidst på dagen og i aftentimerne. Klubben har også åbent hver anden søndag og ekstra åbent i ferieperioder. I klubben sørger uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere for fælles aktiviteter. Herudover er der IT-Cafe, værksteder og bibliotek. Børnene har også mulighed for at deltage i sport og andre fritidsaktiviteter i lokale foreninger.

At være frivillig:

Frivillige står for mange forskellige aktiviteter for og med asylansøgerne på Center Avnstrup. Den frivillige indsats på asylcenteret er med til at forbedre asylansøgeres hverdag og bidrager til at skabe bedre vilkår og muligheder for dem.  Aktiviteterne spænder fra idræt til lektiehjælp, drift af kreative værksteder, it-caféer, cykelværksteder mv. Som frivillig får du mulighed for at lære asylansøgerne at kende, og du bidrager til en meget nødvendig frivillig social indsats.

For at minimere risiko for Covid-19 på asylcentrene, har frivillig-aktiviteter været indstillet i en periode. Mange af aktiviteterne bliver dog genoptaget i den kommende tid. Hvis du vil høre mere om frivilligopgaven eller melde dig som frivillig kan du tilmelde dig vores informationsmøder her:

Kontakt Center Avnstrup

Avnstrupvej 1
4330 Hvalsø
3527 9800
centeravnstrup@redcross.dk

Kontaktperson
Helle Jørgensen
hej@redcross.dk

Regionsleder
Carsten Isaksen
cai@redcross.dk

 

Sikker e-mail adresse 
- kun for myndigheder
sikkerpost@redcross.dk

Donationer til centeret

På vores centre har vi altid brug for tøj, sko, legetøj, rejsetasker, køkkengrej mm. 

Hvis du har noget, som du gerne vil donere, kan du lægge det i de store containere, der findes foran centrene. Vi tager med glæde imod donationer, som du mener kan gavne asylansøgerne på Røde Kors’ asylcentre i Danmark.

Se asylcentre, der modtager donationer

Lokalt samarbejde

For Røde Kors er det vigtigt, at vi er en del af det lokale samfund. Samarbejdet med kommunen, skoler, virksomheder og foreninger betyder, at vi kan tilbyde beboerne på Røde Kors' asylcentre en indholdsrig, aktiv hverdag.

Har du gode idéer til lokalt samarbejde, så send os en mail:

centeravnstrup@redcross.dk

STØT NU