Center Jelling

Center Jelling er et opholdscenter placeret centralt i Jelling nær Vejle. Her bor både familier med børn, par og enlige. Røde Kors- personalets hovedopgave er at skabe gode rammer for en meningsfuld og indholdsrig hverdag, mens beboerne venter på svar i deres asylsag.

Asylcenteret har alt det, der skal til for at få en almindelig, aktiv hverdag til at fungere, som for eksempel skole, børnehave, sundhedsklinik og værksteder. Herunder kan du se mere om, hvilke faciliteter og aktiviteter Center Jelling tilbyder beboerne.
 

Hverdagen på asylcentret

Boliger

Center Jelling har flere forskellige boligtyper. Der er både enkeltværelser og værelser til flere personer med adgang til fælles toilet, bad og køkken.

Vi gør os umage for at imødekomme ønsker om, hvem asylansøgerne gerne vil bo sammen med. Familier og par bor sammen, og børnefamilier bor i to rum med eget bad og køkken. Dog kan det i spidsbelastede perioder være nødvendigt at flytte enkelte beboere, så vi kan have plads til flere.

Beboerne står selv for alt det praktiske med at købe ind i det lokale supermarked, lave mad og gøre rent. Det hører med til en almindelig hverdag.

Sundhedsklinik

Asylansøgere med helbredsmæssige problemer får hjælp af erfarne Røde Kors sygeplejersker og sundhedsplejersker. Herudover er der tilknyttet læger og psykologer til klinikken.

Det er klinikkens læge, der vurderer, om der er behov for at sende asylansøgere videre til sygehuset, og lægen vurderer også, om det er nødvendigt med henvisning til speciallæge.

Børnehave

Børn fra tre til fem år går i børnehave. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, så forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver med rare møbler i børnestørrelse og tegninger på væggene. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge, genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.

Skole for børn og unge

Alle børn i alderen 6-16 år går i skole. Børn på asylcentrene har, som andre skolebørn, brug for at lære noget nyt og blive værdsat. Det giver mod på fremtiden, hvad end den bringer.

Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål.

Undervisningen foregår både på Røde Kors´ skoler og i den lokale folkeskole, som børnene overgår til, så snart lærere og pædagoger vurderer, at de fagligt og socialt er klar til det. At gå i skole med danske børn er vigtigt i forhold til at lære mere dansk og ikke mindst at få jævnaldrende, danske legekammerater.

Voksenundervisning og praktik

På alle asylcentre er der både voksenundervisning og et jobcenter, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Alle nye asylansøgere over 17 år kommer til en samtale på jobcentret. Her bliver de spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og kompetencer.

Medarbejderne på asylcentret gør en stor indsats for at skabe en aktiv hverdag med en kombination af sprogundervisning, aktivering og praktik. På voksenskolen underviser de bl.a. i arbejdsrettet dansk, engelsk, CV-skrivning og iværksætteri.

Røde Kors samarbejder med skoler og arbejdsgivere, så asylansøgerne har mulighed for at modtage undervisning på skoler i området eller komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

Fritidstilbud

Ligesom danske børn kan gå i SFO, kan børn og unge på asylcenteret gå i fritidsklub efter skoletid. For de 6-12 årige foregår det i eftermiddagstimerne, og for de 13-17 årige er det mest sidst på dagen, typisk frem til kl. 21. I klubben sørger uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere for fælles aktiviteter - så som madlavning, spil, tegning eller sport.

Klub tilbuddet kan både være på selve centret eller i fritidsklubber i lokalområdet med danske børn og unge. Det varierer fra sted til sted.

På asylcentret er der også motionsrum, computerrum, cykel- og træværksted, sy-værksted, frisør, genbrugstøjbutik og lektiehjælp. Mange af aktiviteterne drives af frivillige.

 

Kontakt Center Jelling

Bredager 25 
7300 Jelling
3527 9790
centerjelling@redcross.dk

Daglig leder
Ken Rinder
krs@redcross.dk

Regionsleder
Tina Lundgaard Brock
tina@redcross.dk

Frivillighedskoordinator
Christina Nørtoft Olesen
cno@redcross.dk

Sikker e-mail adresse 
- kun for myndigheder
sikkerpost@redcross.dk

Sundhedsleder
Karen M. Bjørn
kmb@redcross.dk

Sikker mail til sundhedsafdelingen
jellingsundhed@redcross.dk

Donationer til centeret

På vores centre har vi altid brug for tøj, sko, legetøj, rejsetasker, køkkengrej mm. 

Hvis du har noget, som du gerne vil donere, kan du lægge det i de store containere, der findes foran centrene. Vi tager med glæde imod donationer, som du mener kan gavne asylansøgerne på Røde Kors’ asylcentre i Danmark.

Se asylcentre, der modtager donationer

Lokalt samarbejde

For Røde Kors er det vigtigt, at vi er en del af det lokale samfund. Samarbejdet med kommunen, skoler, virksomheder og foreninger betyder, at vi kan tilbyde beboerne på Røde Kors' asylcentre en indholdsrig, aktiv hverdag.

Har du gode idéer til lokalt samarbejde, så send os en mail:

centerjelling@redcross.dk

STØT NU