Center Jelling

Center Jelling er et opholdscenter placeret centralt i Jelling, nær Vejle. Her bor både familier med børn, par og enlige. Røde Kors personalets hovedopgave er at skabe gode rammer for en meningsfuld og indholdsrig hverdag, mens beboerne venter på svar i deres asylsag.

På asylcenteret er der, hvad der skal til for at få en almindelig, aktiv hverdag til at fungere, som for eksempel skole, børnehave, sundhedsklinik og værksteder. Herunder kan du se mere om, hvilke faciliteter og aktiviteter Center Jelling tilbyder beboerne. 

Hverdagen på asylcenteret

Boliger
Center Jelling har flere forskellige boligtyper. Der er både enkeltværelser og værelser til flere personer med adgang til fælles toiletter, bad og køkken.

Vi gør os umage med at imødekomme ønsker om, hvem asylansøgerne vil bo sammen med. Familier og par bor sammen, og børnefamilier bor i to rum med eget bad og køkken. Dog kan det i perioder være nødvendigt at flytte rundt, så der skabes plads til flere.

Beboerne står selv for alt det praktiske med at købe ind i det lokale supermarked, lave mad og gøre rent.

 

Omsorg
Center Jelling har en afdeling for særligt sårbare asylansøgere f.eks. med fysiske eller psykiske handicap, ofre for tortur eller familier med andre alvorlige problemer samt børn, der søger asyl med en anden voksen end deres forældre.

Personale med sundhedsfaglig, pædagogisk og psykologisk ekspertise sørger for, at denne særlige gruppe af asylansøgere får kvalificeret hjælp og støtte.

 

Kvindeafdeling
På et særligt afsnit i centeret bor enlige kvinder og enlige kvinder med børn, som ønsker at bo med andre kvinder som naboer, og hvor der er et tættere fællesskab blandt beboerne. Der kan for eksempel være tale om enlige, separerede kvinder, der kulturelt og familiært har brug for støtte til at håndtere tilværelsen.

Personalet har fokus på at skabe tryghed og ro samt aktiviteter, der fremmer følelsen af handlekraft, fællesskab og i det hele taget håb om en bedre fremtid.

 

Sundhedsklinik
Asylansøgere med helbredsmæssige problemer får hjælp af erfarne Røde Kors sygeplejersker og sundhedsplejersker. Herudover er der tilknyttet læger og psykologer til klinikken.

Det er klinikkens læge, der vurderer, om beboerne har behov for behandling på sygehuset. Lægen vurderer også, om det er nødvendigt med henvisning til speciallægeBørnehave
Børn fra tre til fem år går i børnehave. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, sådan at forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver med rare møbler i børnestørrelse og tegninger på væggene. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge, genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.  

 

Skole for børn/unge
Alle børn i alderen 6-16 år går i skole. Børn på asylcentre har, som andre skolebørn, brug for begejstringen over at lære noget nyt og blive værdsat. Det giver mod på fremtiden, hvad end den bringer.

Undervisningssproget er dansk, timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål.

Undervisningen foregår både på Røde Kors´ skoler og i den lokale folkeskole, som børnene overgår til, så snart lærere og pædagoger vurderer, at de fagligt og socialt er klar til det. At komme ud at gå i skole med danske børn er vigtigt i forhold til at lære mere dansk og ikke mindst at få jævnaldrende, danske legekammerater.Voksenundervisning og praktik
På alle centre er der både voksenundervisning og et jobcenter, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Alle nye beboere over 17 år kommer til en samtale på jobcenteret. Her bliver de spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og kompetencer.

Medarbejderne på asylcenteret gør en stor indsats for at skabe en aktiv hverdag med en kombination af sprogundervisning, aktivering og praktik. På voksenskolen undervises bl.a. i arbejdsrettet dansk, engelsk, cv-skrivning og iværksætteri.

Røde Kors samarbejder med skoler og arbejdsgivere, sådan at asylansøgerne har mulighed for at modtage undervisning på skoler i området eller komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

 

Fritidstilbud
Ligesom danske børn kan gå i SFO, så kan børn og unge på asylcenteret gå i fritidsklub efter skoletid. For de 6-12 årige foregår det i eftermiddagstimerne, og for de 13-17 årige er det mest sidst på dagen, typisk frem til kl. 21. I klubben sørger uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere for fælles aktiviteter, så som madlavning, spil, tegning eller sport.

Klub-tilbuddet kan både være på selve centeret eller på fritidsklubber i lokalområdet med danske børn og unge. Det varierer fra sted til sted.

På asylcenteret er der også motionsrum, computerrum, cykel- og træværksted, sy-værksted, frisør, genbrugstøjbutik og lektiehjælp. Mange af aktiviteterne drives af frivillige.

 

Bliv frivillig

Frivillige står for en række forskellige aktiviteter sammen med beboerne. Nogle holder cykelkurser, andre hjælper med lektier, arrangerer udflugter eller sørger for legestue for de mindste børn. Man lærer hinanden godt at kende, når man er sammen om fælles interesser, beboerne får en masse at vide om det danske samfund og lærer hurtigere dansk. Hver eneste frivillig er med til at gøre en stor forskel og baner vejen for en bedre integration.

Hvis du gerne vil høre mere om at være frivillig kan du tilmelde dig vores informationsmøder her:

Bliv frivillig

 

Lokalt samarbejde 

For Røde Kors er det vigtigt, at asylcenteret er en del af det lokale samfund. Det er netop på grund af det gode samarbejde med kommunen, de lokale skoler, virksomheder og foreninger, at vi kan tilbyde beboerne et aktivt, meningsfyldt liv. Jo mere samarbejde - jo bedre for både  beboerne og alle vores gode naboer.

Gode idéer til lokalt samarbejde modtages gerne. Skriv en mail til info@jelling.dk

 

Kontakt Center Jelling

Bredager 25 
7300 Jelling
3527 9790
centerjelling@redcross.dk

Daglig leder
Ken Rinder
krs@redcross.dk

Regionsleder
Tina Lundgaard
tina@redcross.dk

Frivillighedskoordinator
Dennis Werner Larsen
dewl@redcross.dk

Sikker e-mail adresse 
- kun for myndigheder
sikkerpost@redcross.dk

Sikker mail til sundhedsafdelingen
jellingsundhed@redcross.dk

Donationer til centeret

På vores centre har vi altid brug for tøj, sko, legetøj, rejsetasker, køkkengrej mm. 

Hvis du har noget, som du gerne vil donere, kan du lægge det i de store containere, der findes foran centrene. Vi tager med glæde imod donationer, som du mener kan gavne asylansøgerne på Røde Kors’ asylcentre i Danmark.

Se asylcentre, der modtager donationer

Lokalt samarbejde

For Røde Kors er det vigtigt, at vi er en del af det lokale samfund. Samarbejdet med kommunen, skoler, virksomheder og foreninger betyder, at vi kan tilbyde beboerne på Røde Kors' asylcentre en indholdsrig, aktiv hverdag.

Har du gode idéer til lokalt samarbejde, så send os en mail:

centerjelling@redcross.dk

STØT NU