Udrejsecenter Kærshovedgaard drives af Kriminalforsorgen efter aftale med Udlændingestyrelsen.

Det er Udlændingestyrelsen, der beslutter, hvor asylansøgere skal bo. Centeret er for enlige voksne mænd og kvinder. De fleste er afviste asylansøgere, der ikke medvirker til hjemsendelse. Der er også en mindre gruppe, som er udvist efter afsonet straf, og personer på tålt ophold.

Røde Kors har en kontrakt med Kriminalforsorgen om at levere sundhedsydelser, omsorgsarbejde, voksenundervisning- og aktivering samt frivilligindsats på udrejsecenteret.

Dansk Flygtningehjælp yder rådgivning om hjemrejse.

 

Sundhedsklinik

 

Sundhedsklinik

Røde Kors’ sundhedsklinik har åben konsultation tre dage om ugen. I den øvrige tid har sundhedspersonalet planlagte samtaler og konsultationer. En læge er også tilknyttet klinikken.

Herudover har beboerne mulighed for samtaler med Røde Kors psykologer.

I akutte tilfælde kontaktes vagtlægen, og beboere har ret til sygehushjælp. Når det ikke handler om noget akut, er det udlændingelovens bestemmelser, der sætter rammerne. Asylansøgere har adgang til nødvendig, uopsættelig og smertelindrende behandling.

Hvis en beboer har behov for hospitalsbehandling eller speciallæge, ansøger Røde Kors om det hos Udlændingestyrelsen, der afgør, om der kan bevilges penge til behandling.

Samme princip gælder for tandlægebesøg. Beboerne får betalt både lægeordineret medicin og nødvendig håndkøbsmedicin.

 

Kærshovedgård

 

Undervisning og aktivering

Alle beboere tilbydes undervisning og aktivering.

Der undervises blandt andet i engelsk, matematik, IT, formidling, tolke-færdigheder og practical science.

Practical science blander teori og praksis, når eleverne for eksempel undervises i målelære og målestoksforhold, hvilket bruges indenfor byggebranchen.

Unge beboere i alderen 18-24 år er med på et ungehold, hvor de bl.a. får trænings- og kostrådgivning og undervisning i medieanalyse, samfundsfag, kulturforståelse og historie. Undervisningen er på engelsk.

Centerets beboere har pligt til at deltage i rengøringen. Derudover har de løbende mulighed for at deltage i arbejdet i sy-værksted, frisørsalon, pleje og vedligeholdelse af centerområdet, skole, køkken og i cykelværksted.

 

Social indsats

Røde Kors’ omsorgsmedarbejdere tager sig af beboere, der har behov for særlig vejledning og støtte. Beboere kan indstilles til omsorgsplads, hvis de for eksempel er psykisk eller fysisk syge og har behov for omsorg og pleje. Omsorgspladser godkendes af Udlændingestyrelsen.

Socialkoordinatorer sikrer, at beboere med særlige behov identificeres og holder jævnlige møder, hvor andre faggrupper og beboerne inddrages. Her drøftes, hvilke indsatser, der bedst kan sikre beboernes trivsel.

Socialkoordinatoren henvender sig til myndighederne, når der er brug for støtteforanstaltninger.

 

Frivillige

Frivilliges indsats spiller en meget stor rolle for beboernes trivsel. Gennem en række fælles aktiviteter bidrager de til, at asylansøgerne kan have en aktiv hverdag.

De mange aktiviteter gør en stor forskel for beboerne. Cirka 64 frivillige er tilknyttet mere end 10 forskellige aktiviteter som for eksempel aktivitet i weekenden, matematik, lektie cafe, fodbold, kvindecafé og sy-værksted.

Nye frivillige er velkomne:

 

Røde Kors kontaktperson: Regionsleder Tina Lundgaard, tina@redcross.dk