Udrejsecenter Sjælsmark drives af Kriminalforsorgen efter aftale med Udlændingestyrelsen.

Det er Udlændingestyrelsen, der beslutter, hvor asylansøgere skal bo. Centeret er for voksne mænd og kvinder. De fleste er afviste asylansøgere i udsendelsesposition. På centeret bor også asylansøgere i en såkaldt åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-procedure) eller asylansøgere, der er registreret i et andet land og som derfor - ifølge Dublin-forordningen – skal have deres asylsag behandlet dér.

Røde Kors har en kontrakt med Kriminalforsorgen om at levere sundhedsydelser, omsorgsarbejde, voksenundervisning- og aktivering samt frivilligindsats på udrejsecenteret.

Hjemrejsestyrelsen yder rådgivning om hjemrejse.

 

 

Sundhedsklinik

Røde Kors’ sundhedsklinik har åben konsultation tre dage om ugen. I den øvrige tid har sundhedspersonalet planlagte samtaler og konsultationer. En læge er også tilknyttet klinikken.

Beboere har ret til sygehushjælp, når det er akut. Når det ikke handler om noget akut, er det Udlændingelovens bestemmelser, der sætter rammerne. Dog er der adgang til nødvendig, uopsættelig og smertelindrende behandling. Herudover har beboerne mulighed for samtaler med Røde Kors psykologer.

Hvis en beboer har behov for hospitalsbehandling eller speciallæge, ansøger Røde Kors om det hos Udlændingestyrelsen, der afgør, om der kan bevilges penge til behandling.

Samme princip gælder for tandlægebesøg. Beboerne får betalt både lægeordineret medicin og nødvendig håndkøbsmedicin.

 

 

Undervisning og aktivering

Alle beboere tilbydes undervisning og aktivering.

Der undervises blandt andet i engelsk, matematik, IT og tolke-færdigheder.

Unge beboere i alderen 17-24 år er med på et ungehold, hvor de bl.a. får trænings- og kostrådgivning og undervisning i medieanalyse, samfundsfag, kulturforståelse og historie. Undervisningen er på engelsk.

Centerets beboere har pligt til at deltage i rengøringen. Derudover har de løbende mulighed for at deltage i diverse aktiviteter på centeret.

 

 

Social indsats

Røde Kors’ omsorgsmedarbejdere tager sig af beboere, der har behov for særlig vejledning og støtte. Beboere kan indstilles til omsorgsplads, hvis de for eksempel er psykisk eller fysisk syge og har behov for omsorg og pleje. Omsorgspladser godkendes af Udlændingestyrelsen.

Socialkoordinatorer sikrer, at beboere med særlige behov identificeres og holder jævnlige møder, hvor andre faggrupper og beboerne inddrages. Her drøftes, hvilke indsatser, der bedst kan sikre beboernes trivsel.

Socialkoordinatoren henvender sig til myndighederne, når der er brug for støtteforanstaltninger.

 

 

Frivillige

Frivilliges indsats spiller en meget stor rolle for beboernes trivsel. Gennem en række fælles aktiviteter bidrager de til, at asylansøgerne kan have en aktiv hverdag.

De mange aktiviteter gør en stor forskel for beboerne. Cirka 100 frivillige er tilknyttet mere end 10 forskellige aktiviteter som for eksempel idræt, lektiehjælp, kvindecafé og syværksted.

Nye frivillige er velkomne:

Bliv Frivillig

 

 

Ophold og besøg

Beboerne kan frit forlade centeret om dagen, men ifølge Udlændingeloven skal de bo på adressen. Hvis beboerne vil overnatte udenfor centeret, skal de ansøge Udlændingestyrelsen om det på forhånd. Kriminalforsorgen fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

Beboere kan modtage gæster hver dag fra kl. 9.00-22.00. Gæster skal modtages og registreres hos portvagten.

Kontakt Center Sjælsmark
Sjælsmarkvej 10
2970 Hørsholm
23804459

Kontaktperson
Bent Jahns
beja@redcross.dk

Souschef i Region øst
Mark Sisseck
mats@redcross.dk

Sikker e-mail adresse 
- kun for myndigheder
sikkerpost@redcross.dk