Feedback, kommentarer eller klager

Røde Kors i Danmark opfordrer til åben kommunikation og vi ønsker løbende at forbedre os. Du er derfor velkommen til at komme med feedback, kommentarer eller eventuelle klager over vores arbejde ved at sende en mail til rapport@rodekors.dk.

Vi opfordrer dog til, at kommentarer og klager over vores arbejde så vidt muligt rejses og drøftes med de ansvarlige medarbejdere eller frivillige.

Hvis du er medarbejder, og dine bekymringer vedrører f.eks. samarbejdsvanskeligheder, dårlig ledelse, mobning, alkohol eller andre personalerelaterede forhold, bør du kontakte din lokale ledelse eller Røde Kors’ HR-afdeling. Sådanne forhold samt mindre overtrædelser af interne retningslinjer håndteres som udgangspunkt via interne procedurer.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Hvis du oplyser navn og kontaktoplysninger eller andre personoplysninger i forbindelse med din henvendelse, behandler Røde Kors naturligvis dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler, læs mere herom i Røde Kors privatlivspolitik her.

Røde Kors i Danmarks whistleblowerordning giver deltagere i vores aktiviteter, frivillige, medarbejdere, samarbejdspartnere, medlemmer og borgere generelt mulighed for at indberette mistanke om ulovligheder og alvorlige forhold vedrørende Røde Kors aktiviteter, som f.eks. økonomisk kriminalitet og seksuelle krænkelser.

Ordningen er etableret i samarbejde med Kammeradvokaten, som står for den indledende behandling af henvendelserne.

Røde Kors Whistleblower ordning

Sådan gør du

Indberetninger til Røde Kors whistleblowerordning foretages via whistleblowerportalen

Når du kommer ind på siden, finder du en indberetningsformular, beskrivelse af Røde Kors whistleblowerordning og en postboks, der gør det muligt at kommunikere anonymt med Røde Kors sagsbehandler.

Du vil modtage en mail med bekræftelse fra Kammeradvokaten på, at din indberetning er modtaget.