Center Segen

Center Segen ligger i Almindingen midt på Bornholm. Center Segen, der er placeret i tilbygninger til Segen Kaserne, er et opholdscenter for enlige voksne.

Røde Kors personalets hovedopgave er at skabe gode rammer for en meningsfuld og indholdsrig hverdag, mens beboerne venter på at få deres asylansøgning behandlet. Beboerne på centeret går enten i skole eller i praktik og har derudover mulighed for at deltage i en række aktiviteter, som foreninger og frivillige står for. 

Hverdagen på asylcenteret

 

 • Boliger
  Center Segen består af 25 værelser, alle beregnet til 2 personer og med bad og toilet til hvert værelse. Center Segen har  store fælleskøkkener, hvor beboerne kan lave mad. De står også her selv for indkøb, rengøring og tøjvask i det fælles vaskeri.

   

 • Sundhedsklinik
  Klinikken ligger på Center Bornholm (Slottet) i Rønne. Asylansøgere med helbredsmæssige problemer kan henvende sig på klinikken og få hjælp af Røde Kors sygeplejersker.

  På centeret i Rønne er der også tilknyttet sundhedsplejerske, psykologer og læger, der kan henvise beboerne videre til specialister, hvis der er behov for det.

 • Voksenundervisning og praktik
  Alle asylansøgere over 21 år bliver tilbudt voksenundervisning og et internt praktikforløb. Voksenundervisningen finder sted på Røde Kors skolen i Rønne. Undervisningen består blandt andet af dansk, samfundsfag og geografi.

  Unge mellem 17 og 21 år deltager i et særligt skoleforløb med undervisning hver dag.

  Størstedelen af asylansøgerne har intern praktik på deres beboelsescenter. Intern praktik kan eksempelvis bestå i at arbejde med rengøring, vedligeholdelse af ydreområder eller cykelværksted. Beboerne har også mulighed for at komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

 • Fritidstilbud
  Centeret har sin egen café, hvor beboerne har mulighed for at samles for at se tv, spille bordfodbold og billiard eller blot tale med hinanden og hygge sig med en kop kaffe.

  Beboerne deltager i en række aktiviteter på Center Bornholm Slottet, og alle har et buskort til øens busselskab, så de på egen hånd kan komme rundt.

Bliv frivillig på et asylcenter