Center Børkop

Center Børkop er et opholdscenter placeret centralt i Børkop, nær Vejle. På centeret bor både par med og uden børn, og enlige mænd og kvinder. Røde Kors personalets hovedopgave er at skabe gode rammer for en meningsfuld og indholdsrig hverdag, mens beboerne venter på svar i deres asylsag.

Centeret hører under Center Jelling, men tilbyder meget af det, der skal til for at få en almindelig, aktiv hverdag til at fungere.

For eksempel er der på Center Børkop jobcenter, børnehave, skole for de yngste elever og fritidsklub.

Hverdagen på centret 


 • Boliger
  På Center Børkop er der 28 værelser med plads til 2-4 personer. Værelserne har adgang til fælles toiletter, bad og køkken. Beboerne står selv for alt det praktiske med at købe ind i det lokale supermarked, lave mad og gøre rent. Det hører med til en almindelig hverdag.

  Beboerne har adgang til et fælles vaskeri på centret.

 • Sundhedsklinik
  Beboerne på Center Børkop tager bussen til sundhedsklinikken på Center Jelling, når de har brug for hjælp til helbredsmæssige problemer. Her står Røde Kors' sygeplejersker og sundhedsplejersker klar til at tage imod dem. Herudover er der også tilknyttet læger og psykologer til klinikken. Personalet vurderer, om det er nødvendigt med henvisning til speciallæge.


 • Børnehave
  Børn fra tre til fem år går i børnehave på Center Jelling. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, så forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

  Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver med rare møbler i børnestørrelse og tegninger på væggene. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge, genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.

 • Skole for børn og unge
  Børn i alderen 6-16 år går i Røde Kors-skolen i Jelling og bliver kørt til og fra asylcentret i skolebus. Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur og teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål.

  Undervisningen foregår både på Røde Kors´ skoler og i den lokale folkeskole, som børnene overgår til, så snart lærere og pædagoger vurderer, at de fagligt og socialt er klar til det. At gå i skole med danske børn er vigtigt i forhold til at lære mere dansk og ikke mindst at få jævnaldrende, danske legekammerater.

 • Voksenundervisning og praktik
  Center Børkop benytter voksenskolen og jobcenteret i Jelling, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Alle nye asylansøgere over 17 år kommer til en samtale på jobcenteret. Her bliver de spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og kompetencer.

  Medarbejderne på asylcenteret gør en stor indsats for at skabe en aktiv hverdag med en kombination af sprogundervisning, aktivering og praktik. På voksenskolen underviser de bl.a. i arbejdsrettet dansk, engelsk, CV-skrivning og iværksætteri.

  Røde Kors samarbejder med skoler og arbejdsgivere, så asylansøgerne har mulighed for at modtage undervisning på skoler i området eller komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

 • Fritidstilbud
  På Centeret er der klub hver eftermiddag, når skoledagen er overstået.

  Klubben tager på gåture i nærmiljøet. De går også ud og handler eller tager bussen lidt længere væk.

  Et par gange om ugen er der ture for alle interesserede på centret f.eks en tur til stranden, en tur til Bazar Vest eller en tur til Vejle by.

  Hver søndag er der søndagscafé, hvor der blandt andet bliver strikket syet og spillet spil.

  På asylcentret findes en tøjshop, hvor beboerne for små beløb kan købe tøj og legetøj, en søndagscafé hvor der bliver strikket, syet og spillet spil. Der er også computerrum og lektiehjælp.
  Flere af beboerne spiller desuden fodbold i Gauslund Boldklub, eller deltager i kvindegymnastik en gang ugentligt i Børkop, ligesom det lokale bibliotek har et åbent værksted med tegning og maling som også bliver brugt af centrets beboere.

   Bliv frivillig på et asylcenter