Bio

Tina er garvet i og glad for at veksle mellem det konkret/praktiske og det organisatorisk/strategiske arbejde: Hun har  uddelt nødhjælp i Haiti, mobiliseret og uddannet unge i fredsaktiviteter i Mellemøsten og været med til at opbygge et beredskab mod katastrofer i Sydsudan. Tina er med egne ord ”en verdensborger”, som elsker at dykke ned i et lands kulturhistorie i fritiden. Når hun er i Danmark, bruger hun tid på at pleje sine venner  – gerne koblet sammen med et cafebesøg, en god fest eller en cykeltur.