Støtte til børnefamilier i en svær tid

I hele landet oplever Røde Kors et stigende antal børnefamilier, der er i en social udsat situation, og som derfor beder om støtte og hjælp i hverdagen. Ved at støtte familierne kan vi hjælpe børnene og deres forældre til bedre trivsel og livsvilkår.

Frivillig Familieven på Afstand

Alle børnefamilier kan have brug for støtte i en periode. Og i denne periode med Corona, kan det være ekstra svært at få det hele til at hænge sammen, når man måske skal arbejde hjemme og samtidig tage ansvar for læring og trivsel hos sine børn. I en tid hvor vi holder sammen ved at holde afstand, tilbyder Røde Kors derfor fast telefonisk kontakt til familier, der oplever et behov for støtte. Det er en familieven på afstand.

   Har du og din familie brug for støtte?              Til samarbejdspartnere   

Online uddannelsesmentor

I en tid hvor vi holder sammen ved at holde afstand, tilbyder Røde Kors støtte til forældre som går på en uddannelse. Online uddannelsesmentor er telefonsamtaler med en fast frivillig mentor, som bl.a. kan hjælpe med lektier og med at forstå den information, der gives online fra uddannelsesinstitutionerne mv. Ligeledes kan en online uddannelsesmentor være med til at motivere og skabe tryghed. 

   Har du brug for støtte fra en online mentor?              Til samarbejdspartnere   

Når familier har det svært, rammer det især børnene. Det kan have store konsekvenser for børnenes muligheder senere i livet at vokse op uden mulighed for kunne deltage i fritidsaktiviteter eller at leve i en familie præget af sygdom, vold, manglende netværk, dårlig økonomi eller andre afsavn. Børn, som vokser op i familier med mange belastninger og afsavn, har større risiko for dårligt helbred, lav uddannelse, vold og ensomhed senere i livet.

Røde Kors hjælper gennem forskellige aktiviteter med at styrke familiernes handlemuligheder og netværk. Vi har aktiviteter, hvor familierne tilbydes længerevarende støtte som fx i vores familienetværk, frivillige familievenner og mentorforløb, ligesom vi har tilbud om enkeltstøtte som fx julehjælp. Julehjælpen bruges ofte som en ”døråbner” i forhold til at tilbyde familierne en mulighed for længerevarende støtte.

Fokus i alle vores aktiviteter er på trivsel, fællesskaber og redskaber til selvhjælp, fordi de udgør beskyttende faktorer, som kan være med til at skabe bæredygtige forandringer i familiernes liv og øge børnenes muligheder for et godt liv som voksen.

Nedenfor her kan du læse mere om de forskellige aktiviteter, som Røde Kors tilbyder børnefamilier i en social udsat situation.

Familien i fokus

I perioden 2017-2021 støtter Den A.P. Møllerske Støttefond Røde Kors’ udvikling og udbredelse af aktiviteterne Familienetværk, Frivillig familieven og Mentorforløb.

apmoeller