Frivillig Skoleven

Alle familier med hjemmeboende børn kan have brug for støtte til skolelivet. Derfor tilbyder Røde Kors en frivillig skoleven til børn og deres familier som oplever et behov for støtte. En frivillig skoleven støtter op om barnets skoleliv sammen med forældrene og kan have fokus på det som er aktuelt i familie. Det kan f.eks. være; Lektiehjælp og støtte til struktur, Støtte til læsning og til at skabe læsekultur i hjemmet, Støtte til at styrke skolehjem samarbejdet. 

Få en skoleven                 Bliv skoleven

info png

 

Få en skoleven

Der planlægges et første, uforpligtende møde, hvor jeres familie og den frivillige kan vurdere, om der er grobund for en god relation. Røde Kors følger op på begge parter dagen efter. Når et forløb starter op, vil Røde Kors løbende følge op på både familie og frivillig.

Navn
Postnummer

Du kan læse mere om, hvordan Røde Kors behandler dine data her

Bliv frivillig skoleven

Det er muligt at blive skrevet på en interesseliste ved at udfylde nedenstående formular. Du vil blive kontaktet snarest muligt for nærmere info.

Navn
Postnummer

Du kan læse mere om, hvordan Røde Kors behandler dine data her.

Om Familien i Fokus

Frivillige familie- og skolevenner er en del af Røde kors' projekt Familien i Fokus, som støttes af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 

                                                  apmoeller