Frivillig Familieven: Har du og din familie brug for støtte til familielivet? 

Alle børnefamilier kan have brug for støtte i en periode. Derfor tilbyder Røde Kors en frivillig familieven.
I en tid hvor vi holder sammen ved at holde afstand, tilbyder Røde Kors desuden fast telefonisk kontakt til familier, der oplever et behov for støtte.  

Hvad er Frivillig familieven? 

En frivillig familieven tilbyder dig og din familie støtte via samtaler. 
Indholdet i samtalerne kan eksempelvis være: 
•    Det, der fylder lige nu i din familie  
•    Familielivet i en presset tid 
•    Skolegang, lektier og institution i en ny hverdag
•    Eller bare en god snak med en anden voksen 

Hvor tit kan jeg tale med familievennen? 

Det aftaler du med din familieven. Vi anbefaler, at I ses eller ringer sammen en til to gange om ugen. Der kan dog være forhold der gør, at der skal være kortere eller længere imellem.  

Hvornår og hvordan afslutter jeg et forløb? 

Samtalerne fortsætter så længe, du har et behov. Det vil også være muligt, at mødes fysisk, så længe det foregår udenfor og med afstand. 

Hvis du/I ønsker at deltage i vores øvrige familieaktiviteter, så vil familievennen hjælpe dig/jer med at finde en aktivitet i nærheden af, hvor du/I bor. Du kan læse mere om vores familieaktiviteter her.

Hvordan får jeg en familieven? 

Du tilmelder dig via formularen nedenfor. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en Røde Kors medarbejder, som vil spørge lidt ind til jeres behov. Derefter finder vi en familieven til jer, som vil kontakte jer for at aftale den første samtale.

Tavshedspligt 

En frivillig familieven har tavshedspligt om, hvem din familie er og hvad I taler om.

Tilmeld dig her

Navn
Postnummer

Hvordan bliver jeg Frivillig familieven? 

Det er muligt at blive skrevet på en interesseliste ved at udfylde nedenstående formular. Du vil blive kontaktet snarest muligt for nærmere info.

Skriv dig på interesselisten

Navn
Postnummer

Om Familien i Fokus

Familien i Fokus vil nå 4.000 deltagere og sikre minimum 500 familier en frivillig familieven, der hjælper med at håndtere udfordringer i hverdagen hos den enkelte familie, og som støtter op om børnenes læring, herunder lektier og læringsrettede aktiviteter mv. Samtidig hjælper en familieven med familiens brobygning til lokalsamfundets muligheder, ligesom familievennen kan deltage som bisidder.

Herudover sikres 250 sårbare forældre en frivillig job- eller uddannelsesmentor, der støtter den enkelte med at komme tættere på arbejdsmarkedet, eller ved at blive fastholdt i en uddannelse. Dette sker via en én til én støtte, hvor den frivillige mentor kan støtte op om troen på egne evner, sparring om muligheder, samt hjælp til fx opbygning af et CV mv. Derudover kan indsatsen i enkelte tilfælde, og i samarbejde med lokale jobcentre og arbejdspladser tilbyde erhvervsmentorforløb på en arbejdsplads, hvor Røde Kors klæder en medarbejder på til at være mentor.

Endelig understøtter indsatsen Røde Kors’ familienetværk, hvor der løbende udvikles og igangsættes nye familienetværk, således at projektet ved periodens afslutning når 75 familienetværk for herigennem at sikre en landsdækkende indsats. Familien i fokus bygger på den indsats og kapacitet, som Røde Kors’ familieprogram i årene 2014-2017 har opbygget. Således er projektet med til at styrke en helhedsorienteret løsning på familiernes udfordringer.

Indsatserne i Familien i fokus udvikles og implementeres i tæt samspil mellem Røde Kors centralt, de lokale Røde Kors afdelinger og øvrige aktører som kommuner og boligsociale indsatser m.fl. Vores erfaringer viser, at såvel kommunale jobcentre som familieafdelinger ønsker at samarbejde med civilsamfundet og at Familien i fokus er en vigtig brik i den samlede indsats.

Familien i fokus hører under Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativs programområde 2 vedrørende ”Brud med den negative sociale arv hos børn og unge”. Projektet har særligt fokus på at styrke socialt udsatte familiers trivsel, handlemuligheder og bringe dem tættere på arbejdsmarked og uddannelse.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter Dansk Røde Kors projekt Familien i Fokus.

                                                  apmoeller