Frivillig familieven

Alle familier med hjemmeboende børn kan have brug for støtte i en periode. Derfor tilbyder Røde Kors en frivillig familieven til familier, der oplever et behov for støtte.  Det kan fx handle om at lytte og give sparring på hverdagsudfordringer, hjælpe med lektier og børnenes skolegang, skabe struktur og ro i hverdagen eller budgetlægning. Det kan også handle om at støtte op om fritidsaktiviteter eller hjælpe familien med at udvide eget netværk. 

Få en familieven                Bliv familieven

Få en familieven

Der planlægges et første, uforpligtende møde, hvor jeres familie og den frivillige kan vurdere, om der er grobund for en god relation. Røde Kors følger op på begge parter dagen efter. Når et forløb starter op, vil Røde Kors løbende følge op på både familie og frivillig.

Navn
Postnummer

Du kan læse mere om, hvordan Røde Kors behandler dine data her

Bliv frivillig familieven

Det er muligt at blive skrevet på en interesseliste ved at udfylde nedenstående formular. Du vil blive kontaktet snarest muligt for nærmere info.

Navn
Postnummer

Du kan læse mere om, hvordan Røde Kors behandler dine data her.

Om Familien i Fokus

Frivillige familie- og skolevenner er en del af Røde kors' projekt Familien i Fokus, som støttes af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal