Nye tal om trængte børnefamilier i Røde Kors: Hver fjerde har sprunget nødvendigt måltid til børnene over 

En ny undersøgelse fra Røde Kors vidner om, at udsatte børnefamilier i Danmark kæmper med at få de økonomiske ender til at mødes og må give afkald på basale behov som lægeordineret medicin, nødvendigt fodtøj og måltider til børnene.

Forældrene mistrives i høj grad og mange forældre oplever svær ensomhed. 

Børnene har markante afsavn

Undersøgelsen viser, at børnene har markante afsavn.

66 % af forældrene har ikke haft råd til at give deres børn nødvendigt tøj eller fodtøj, 24 % har, af økonomiske årsager, undladt at give deres børn nødvendige måltider og at 16 % har forældrene har undladt at købe lægeordineret medicin til deres børn, fordi de ikke har haft råd.
Langt de fleste (mellem 75 % og 82 %) svarer, at årsagen er prisstigninger på dagligvarer, el og varme. Yderligere 14-19 % svarer, at det til dels skyldes prisstigningerne.  

De økonomiske afsavn blandt familierne går også ud over børnenes sociale liv,. 56% af forældrene svarer, at deres børn har måttet undlade at deltage i sociale arrangementer af økonomiske årsager.  

Om undersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på svar fra 623 forældre, der har fået økonomisk støtte fra Røde Kors målrettet børns fritidsaktiviteter eller sociale begivenheder. Svarprocenten er 60%.

Familierne deltager i en social aktivitet i Røde Kors og har fået økonomisk støtte på grund af et begrænset økonomisk råderum.

Læs hele undersøgelsen her

n= 649-651, 9-12% svarer ’ved ikke’ og hhv. 72%, 66% og 24% har svaret ”nej, har ikke undladt”

 

Bekymring blandt forældrene

45% af forældrene bekymrer sig dagligt om familiens økonomi: 

Forældrene bliver følelsesmæssigt påvirkede af at skulle begrænse deres børns sociale liv, og undersøgelsen viser, at både børn og forældre er påvirkede af de store økonomiske bekymringer, de har. De fortæller blandt andet, at de sover dårligt, er kede af det, har angstanfald, taber sig og fryser. Og oven i det følger en skamfuldhed hos forældrene over, ikke at kunne opfylde børnenes basale behov.

Halvdelen af forældrene mistrives og oplever ensomhed 

Andelen af forældre i undersøgelsen, der mistrives, er alarmerende høj. 49% af forældrene i undersøgelsen er i stor risiko for depression eller stressbelastning. Knap halvdelen af forældrene har dermed en trivselsscore, der er så lav, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bør overveje at søge hjælp hos læge.  

Til sammenligning viser en tidligere stor undersøgelse blandt småbørnsforældre i Danmark at mellem 12-13 % af forældrene er i risiko eller stor risiko for stress eller depression. Det samme gælder for 69 % af forældrene i den nye undersøgelse fra Røde Kors.  

Udover mistrivsel er der også en stor forekomst af svær ensomhed blandt forældrene. Blandt familierne i undersøgelsen oplever 50% svær ensomhed. Til sammenligning gælder det for 12% af befolkningen som helhed.

 

Læs hele undersøgelsen 

Læs undersøgelsen "En hverdag med afsavn" her

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.