Støtte til voldsudsatte kvinder og børn

Qnet er netværk og støtte for kvinder og børn, der har været udsat for vold i familien. Røde Kors tilbyder en-til-en støtte og fællesarrangementer.

Det kan være vanskeligt at finde fodfæste i livet igen efter et brud med et voldeligt forhold. I Qnet skaber vi netværk, ro og trygge rammer for kvinder og børn, der enten har boet på krisecenter eller er kommet ud af volden på anden måde.

Hvorfor har vi Qnet?

2.000 kvinder flytter hvert år på krisecenter på grund af vold i familien. Halvdelen af kvinderne har børn med. Når de forlader krisecenteret, står kvinderne overfor at skabe en ny tilværelse for sig selv og sine børn. Det er ofte en meget vanskelig opgave. Både kvinder og børn er fortsat præget af den vold, de har været udsat for, og det kan være svært at overskue hverdagen og den nye livssituation. Mange kommer til at bo i et nyt lokalmiljø og har måske kun lidt kontakt til venner og familie. De står meget alene og har behov for netværk og nærvær. Derfor har Røde Kors startet Qnet – et gratis, frivilligbaseret efterværnstilbud for voldsudsatte kvinder og deres børn. Formålet med Qnet er at styrke kvindernes og børnenes sociale netværk og tilbyde nærvær og støtte. Dette kan hjælpe kvinderne med at skabe en ny tryg og god hverdag.

Aktiviteter i Qnet

Qnet tilbyder både en-til-en støtte og fællesaktiviteter. I en-til-en støtten har kvinden en fast frivillig tilknyttet. Sammen kan kvinden og den frivillige hjælpes ad med praktiske opgaver, gå til møder hos kommunen eller bare snakke om stort og småt. Til fællesaktiviteterne mødes kvinder, børn og frivillige i det lokale Qnet og spiser sammen, tager på udflugter eller laver andet i fællesskab. Til disse arrangementer er der rig mulighed for hygge, snak og samvær med andre, som har været igennem det samme.

Det første Røde Kors’ Qnet startede i 2001. Nu er der 26 Qnet rundt om i Danmark. I 2020 støttede de frivillige i Qnet mere end 700 kvinder og børn med en tilværelse uden vold.

Har du været udsat for vold?

Du er ikke alene. I Qnet kan du møde andre kvinder, som står i samme situation som dig. Qnet tilbyder dig og dine børn støtte til hverdagens udfordringer, samvær og fælles oplevelser.

 

Hvor mange kvinder og børn udsættes for vold i nære relationer?

  • 38.000 kvinder udsættes hvert år for fysisk partnervold (Deen, L. m.fl. 2018: Vold og seksuelle krænkelser. SDU).
  • 72.000 kvinder udsættes hvert år for psykisk partnervold (Ottosen, M. m.fl. 2018: Psykisk partnervold. En kvantitativ kortlægning. VIVE).
  • 33.000 børn lever i familier, hvor der er vold
  • Omkring 2.000 kvinder og 2.000 børn tager hvert år ophold på et kvindekrisecenter (LOKK 2020: Årsstatistik 2019 - Kvinder og børn på kvindekrisecenter).

Vil du være frivillig?

Hjælp voldsramte kvinder ud af isolation og videre i livet. Bliv en del af Qnet og gør en forskel for en voldsramt kvinde gennem nærvær og netværk.

Kontakt

Har du spørgsmål eller vil vide mere om Qnet, er du velkommen til at kontakte os på qnet@rodekors.dk eller 2119 8652